Đơn hàng

TUYỂN 14 NAM XKLD ĐÀI LOAN LÀM KEO NƯỚC PU NM PHÚ TICH GỬI FORM

TUYỂN 14 NAM XKLD ĐÀI LOAN LÀM KEO NƯỚC PU NM PHÚ TICH GỬI FORM

TUYỂN 55 NỮ XKLD ĐÀI LOAN LÀM DỆT LỢI CẦN, ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 55 NỮ XKLD ĐÀI LOAN LÀM DỆT LỢI CẦN, ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 03 NỮ XKLD ĐÀI LOAN LÀM Ổ CỨNG NM ÍCH TÂN TT 8-10

TUYỂN 03 NỮ XKLD ĐÀI LOAN LÀM Ổ CỨNG NM ÍCH TÂN TT 8-10

TUYỂN 17 NỮ XKLD ĐÀI LOAN SX USB NM QUẢNG DĨNH, ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 17 NỮ XKLD ĐÀI LOAN SX USB NM QUẢNG DĨNH, ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 20 NAM NỮ XKLD ĐÀI LOAN LÀM CÔNG NHÂN ĐIỆN TỬ NM DIỆU TÂN 5-10

TUYỂN 20 NAM NỮ XKLD ĐÀI LOAN LÀM CÔNG NHÂN ĐIỆN TỬ NM DIỆU TÂN 5-10

TUYỂN 60 NAM NỮ XKLD ĐÀI LOAN LÀM THỰC PHẨM NM DUY LƯC TT. ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 60 NAM NỮ XKLD ĐÀI LOAN LÀM THỰC PHẨM NM DUY LƯC TT. ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 20 NỮ XKLD ĐÀI LOAN LÀM BÁNH NGỌC NM NGỌC TRÂN TT. ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 20 NỮ XKLD ĐÀI LOAN LÀM BÁNH NGỌC NM NGỌC TRÂN TT. ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 7 NAM XKLD ĐÀI LOAN LÀM CNC NM THỤY HỒNG GỬI FORM

TUYỂN 7 NAM XKLD ĐÀI LOAN LÀM CNC NM THỤY HỒNG GỬI FORM

TUYỂN 17 NỮ XKLD ĐÀI LOAN LÀM BẢN MẠCH NM ẢI KHẨN ĐANG NHÂN FORM

TUYỂN 17 NỮ XKLD ĐÀI LOAN LÀM BẢN MẠCH NM ẢI KHẨN ĐANG NHÂN FORM

TUYỂN 17 NỮ XKLD ĐÀI LOAN THAO TÁC BẢN MẠCH NM QUAN CÔN ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 17 NỮ XKLD ĐÀI LOAN THAO TÁC BẢN MẠCH NM QUAN CÔN ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 20 NỮ XKLD ĐÀI LOAN SX KÍNH ÁP TRÒNG NM XUÂN THU ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 20 NỮ XKLD ĐÀI LOAN SX KÍNH ÁP TRÒNG NM XUÂN THU ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 6 NAM XKLD ĐÀI LOAN LÀM BẢN MẠCH ĐIỆN TỬ NM HÁN ĐÀI

TUYỂN 6 NAM XKLD ĐÀI LOAN LÀM BẢN MẠCH ĐIỆN TỬ NM HÁN ĐÀI

TUYỂN 15 NỮ LÀM CNC TẠI ĐÀI LOAN NM ĐƯỜNG CHẤN, ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 15 NỮ LÀM CNC TẠI ĐÀI LOAN NM ĐƯỜNG CHẤN, ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 20 NAM NỮ XKLĐ ĐÀI LOAN NM NHUỘM PHÚ THÁI, ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 20 NAM NỮ XKLĐ ĐÀI LOAN NM NHUỘM PHÚ THÁI, ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 20 NAM NỮ XKLD ĐÀI LOAN LÀM DỆT TẠI NM PHÚ THÁI, ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 20 NAM NỮ XKLD ĐÀI LOAN LÀM DỆT TẠI NM PHÚ THÁI, ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 4 NAM XKLD ĐÀI LOAN SX ĐỒ GIA DỤNG NM BÁCH THÁI TỀ, ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 4 NAM XKLD ĐÀI LOAN SX ĐỒ GIA DỤNG NM BÁCH THÁI TỀ, ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 40 NAM NỮ LÀM THỰC PHẨM NHÀ MÁY NGHI LAN, ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 40 NAM NỮ LÀM THỰC PHẨM NHÀ MÁY NGHI LAN, ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 50 NAM NỮ LÀM VIỆC TẠI ĐÀI LOAN LẮP RÁP NỘI THẤT NM CHÂU XẢO, ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 50 NAM NỮ LÀM VIỆC TẠI ĐÀI LOAN LẮP RÁP NỘI THẤT NM CHÂU XẢO, ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 26 NỮ XKLD ĐÀI LOAN ĐÓNG GÓI MỸ PHẨM NM SỸ KHANG TT, ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 26 NỮ XKLD ĐÀI LOAN ĐÓNG GÓI MỸ PHẨM NM SỸ KHANG TT, ĐANG NHẬN FORM

Đài Bắc:Tuyển 30 nữ xkld Đài Loan làm điện tử NM Nghi Long, ĐANG NHẬN FORM

Đài Bắc:Tuyển 30 nữ xkld Đài Loan làm điện tử NM Nghi Long, ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 200 NỮ, 100 NAM LÀM ĐIỆN TỬ NM FOMUSA, 15-12

TUYỂN 200 NỮ, 100 NAM LÀM ĐIỆN TỬ NM FOMUSA, 15-12

TUYỂN 13 NỮ XKLD ĐÀI LOAN SX PHỚT CƠ KHÍ NM EAGLE  BURGMANN ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 13 NỮ XKLD ĐÀI LOAN SX PHỚT CƠ KHÍ NM EAGLE BURGMANN ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 21 NỮ XKLD ĐÀI LOAN SX PIN NM NGUYÊN THÁI PHÁT. ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 21 NỮ XKLD ĐÀI LOAN SX PIN NM NGUYÊN THÁI PHÁT. ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 60 NỮ XKLD ĐÀI LOAN LÀM ĐIỆN TỬ NM DỊCH HOA, ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 60 NỮ XKLD ĐÀI LOAN LÀM ĐIỆN TỬ NM DỊCH HOA, ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 14 NAM NỮ XKLD ĐÀI LOAN LÀM LINH KIỆN ĐIỆN TỬ NM HOÀNG LƯỢNG, ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 14 NAM NỮ XKLD ĐÀI LOAN LÀM LINH KIỆN ĐIỆN TỬ NM HOÀNG LƯỢNG, ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 50 NỮ XKLD ĐÀI LOAN SX MÁY TÍNH NM TRIỆU KÌNH, ĐANG TUYỂN FORM

TUYỂN 50 NỮ XKLD ĐÀI LOAN SX MÁY TÍNH NM TRIỆU KÌNH, ĐANG TUYỂN FORM

TUYỂN 60 NỮ ĐI ĐÀI LOAN LÀM CAMERA NM TINH NHUỆ, ĐANG TUYỂN FORM

TUYỂN 60 NỮ ĐI ĐÀI LOAN LÀM CAMERA NM TINH NHUỆ, ĐANG TUYỂN FORM

TUYỂN 8 NAM NỮ XKLD ĐÀI LOAN ĐÓNG SÁCH NM MỸ CHÍNH, ĐANG TUYỂN FORM

TUYỂN 8 NAM NỮ XKLD ĐÀI LOAN ĐÓNG SÁCH NM MỸ CHÍNH, ĐANG TUYỂN FORM

Tuyển 10 NAM làm bánh bao chiên NM BÁT PHƯƠNG VÂN TẬP, ĐANG TUYỂN FORM

Tuyển 10 NAM làm bánh bao chiên NM BÁT PHƯƠNG VÂN TẬP, ĐANG TUYỂN FORM

TUYỂN  7 NAM XKLD ĐÀI LOAN LÀM NHỰA GIA DỤNG NM PHI LỤC GỬI FORM

TUYỂN 7 NAM XKLD ĐÀI LOAN LÀM NHỰA GIA DỤNG NM PHI LỤC GỬI FORM

TUYỂN 11 NAM XKLĐ LÀM CÔNG TRÌNH THƯỢNG TRÌNH

TUYỂN 11 NAM XKLĐ LÀM CÔNG TRÌNH THƯỢNG TRÌNH

TUYỂN 11 NAM XKLD ĐÀI LOAN LÀM ĐIỆN TỪ NM TRUNG THAM GỬI FORM

TUYỂN 11 NAM XKLD ĐÀI LOAN LÀM ĐIỆN TỪ NM TRUNG THAM GỬI FORM

TUYỂN 12 NAM XKLD ĐÀI LOAN CHẾ TẠO Ô TÔ NM TAM DƯƠNG SYMĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 12 NAM XKLD ĐÀI LOAN CHẾ TẠO Ô TÔ NM TAM DƯƠNG SYMĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 25 NAM NỮ THỰC PHẨM NM TOÀN ĐÀI ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 25 NAM NỮ THỰC PHẨM NM TOÀN ĐÀI ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 15 NAM XKLD ĐÀI LOAN LÀM ĐIỆN TỬ NM HỒNG ĐIỆP ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 15 NAM XKLD ĐÀI LOAN LÀM ĐIỆN TỬ NM HỒNG ĐIỆP ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 20 NỮ XKLD ĐÀI LOAN SX LINH KIỆN ĐIỆN TỬ NHÀ MÁY TÙNG XUYÊN

TUYỂN 20 NỮ XKLD ĐÀI LOAN SX LINH KIỆN ĐIỆN TỬ NHÀ MÁY TÙNG XUYÊN

TUYỂN 16 NAM NỮ XKLD ĐÀI LOAN LÀM BÁNH NGỌT NM BA KẾT ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 16 NAM NỮ XKLD ĐÀI LOAN LÀM BÁNH NGỌT NM BA KẾT ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 8 NAM XKLD ĐÀI LOAN SX MÔ TƠ NM THUẬN LỢI TTĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 8 NAM XKLD ĐÀI LOAN SX MÔ TƠ NM THUẬN LỢI TTĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 30 NAM NỮ XKLD ĐÀI LOAN LÀM THỰC PHẨM SOCOLA BÁNH KẸO NM HỒNG Á ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 30 NAM NỮ XKLD ĐÀI LOAN LÀM THỰC PHẨM SOCOLA BÁNH KẸO NM HỒNG Á ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 70 NAM XKLD ĐÀI LOAN SX THANH TRƯỢT NM TOÀN CẦU ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 70 NAM XKLD ĐÀI LOAN SX THANH TRƯỢT NM TOÀN CẦU ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 12 NAM XKLD ĐÀI LOAN PHÂN LOẠI CHAI LỌ NM KHOA ĐIỆP GỬI FORM

TUYỂN 12 NAM XKLD ĐÀI LOAN PHÂN LOẠI CHAI LỌ NM KHOA ĐIỆP GỬI FORM

TUYỂN 27 NAM NỮ XKLD ĐÀI LOAN LÀM BIM BIM NM KWAI TT ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 27 NAM NỮ XKLD ĐÀI LOAN LÀM BIM BIM NM KWAI TT ĐANG NHẬN FORM

Đài Trung: Tuyển 30 nữ đi Đài Loan làm kính áp tròng Vĩnh Thắng ĐANG NHẬN FORM

Đài Trung: Tuyển 30 nữ đi Đài Loan làm kính áp tròng Vĩnh Thắng ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 10 NAM NỮ XKLD ĐÀI LOAN LÀM CAO SU NM TƯỢNG BẢO TT

TUYỂN 10 NAM NỮ XKLD ĐÀI LOAN LÀM CAO SU NM TƯỢNG BẢO TT

TUYỂN 38 NAM NỮ XKLD ĐÀI LOAN SX DÂY ĐIỆN Ô TÔ NM THỈ KỲ ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 38 NAM NỮ XKLD ĐÀI LOAN SX DÂY ĐIỆN Ô TÔ NM THỈ KỲ ĐANG NHẬN FORM

Đài Bắc:Tuyển 20 nữ lao động Đài Loan điện tử NM Nghiên Đằng ĐANG NHẬN FORM

Đài Bắc:Tuyển 20 nữ lao động Đài Loan điện tử NM Nghiên Đằng ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 23 NAM XKLD ĐÀI LOAN LẮP XE ĐẠP NM CỰ ĐẠI GỬI FORRM

TUYỂN 23 NAM XKLD ĐÀI LOAN LẮP XE ĐẠP NM CỰ ĐẠI GỬI FORRM

TUYỂN 10 NAM XKLD ĐÀI LOAN LÀM ĐIỆN TỬ NM THẾ HÒA ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 10 NAM XKLD ĐÀI LOAN LÀM ĐIỆN TỬ NM THẾ HÒA ĐANG NHẬN FORM

TUYỀN 12 NAM XKLD ĐÀI LOAN SX KHĂN MẶT NM TRUNG HƯNG ĐANG NHẬN FORM

TUYỀN 12 NAM XKLD ĐÀI LOAN SX KHĂN MẶT NM TRUNG HƯNG ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 20 NAM NỮ XKLD ĐÀI LOAN SX MỸ PHẨM NHÀ MÁY ĐÀI CỰ GỬI FORM

TUYỂN 20 NAM NỮ XKLD ĐÀI LOAN SX MỸ PHẨM NHÀ MÁY ĐÀI CỰ GỬI FORM

TUYỂN 27 NỮ XKLD ĐÀI LOAN SX TÚI SÁCH NHÀ MÁY TƯỜNG KÝ ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 27 NỮ XKLD ĐÀI LOAN SX TÚI SÁCH NHÀ MÁY TƯỜNG KÝ ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 60 NƯ XKLD ĐÀI LOAN SX TAI NGHE NM BÁCH HÒA ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 60 NƯ XKLD ĐÀI LOAN SX TAI NGHE NM BÁCH HÒA ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 25 NAM XKLD ĐÀI LOAN LÀM SĂM LỐP Ô TÔ , NM HOA PHONG, ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 25 NAM XKLD ĐÀI LOAN LÀM SĂM LỐP Ô TÔ , NM HOA PHONG, ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 15 NAM XKLD ĐÀI LOAN SX LINH KIỆN Ô TÔ NM THỪA QUẢNG ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 15 NAM XKLD ĐÀI LOAN SX LINH KIỆN Ô TÔ NM THỪA QUẢNG ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 10 NỮ XKLD ĐÀI LOAN LÀM CÔNG NHÂN MAY NM DUY ĐỒNG ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 10 NỮ XKLD ĐÀI LOAN LÀM CÔNG NHÂN MAY NM DUY ĐỒNG ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 10 NAM NỮ XKLD ĐÀI LOAN LÀM ĐIỆN TỬ NM THÁI MINH ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 10 NAM NỮ XKLD ĐÀI LOAN LÀM ĐIỆN TỬ NM THÁI MINH ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 8 NỮ XKLD ĐÀI LOAN LÀM ĐIỆN TỪ NM NGHIÊM DƯƠNG ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 8 NỮ XKLD ĐÀI LOAN LÀM ĐIỆN TỪ NM NGHIÊM DƯƠNG ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 18 NỮ XKLD ĐÀI LOAN SX RƠ LE NM TÙNG NGUYÊN ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 18 NỮ XKLD ĐÀI LOAN SX RƠ LE NM TÙNG NGUYÊN ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 10 NAM XKLD ĐÀI LOAN SX LINH KIỆN XE ĐẠP NM PHẨM NHẠC ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 10 NAM XKLD ĐÀI LOAN SX LINH KIỆN XE ĐẠP NM PHẨM NHẠC ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 10 NAM XKDL ĐÀI LOAN SX CUNG TÊN THỂ THAO NM BẢO LIÊN ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 10 NAM XKDL ĐÀI LOAN SX CUNG TÊN THỂ THAO NM BẢO LIÊN ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 10 NAM XKLD ĐÀI LOAN SX DỤNG CỤ THỂ THAO NM ĐÔNG CANH TT ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 10 NAM XKLD ĐÀI LOAN SX DỤNG CỤ THỂ THAO NM ĐÔNG CANH TT ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 10 NỮ XKLD ĐÀI LOAN SX LINH KIỆN ĐIỆN TỬ NM BÁCH DUNG ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 10 NỮ XKLD ĐÀI LOAN SX LINH KIỆN ĐIỆN TỬ NM BÁCH DUNG ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 10 NAM XKLD ĐÀI LOAN CHẾ BIẾN THỊT GÀ NM HIỆP PHÚ ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 10 NAM XKLD ĐÀI LOAN CHẾ BIẾN THỊT GÀ NM HIỆP PHÚ ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 180 NAM NỮ XKLD ĐÀI LOAN LÀM ĐIỆN TỬ NM QUẢNG ĐẠT, ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 180 NAM NỮ XKLD ĐÀI LOAN LÀM ĐIỆN TỬ NM QUẢNG ĐẠT, ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 15 NAM NỮ XKLD ĐÀI LOAN CHẾ BIẾT THỰC PHẨM NM KỲ HOA. GỬI FORM

TUYỂN 15 NAM NỮ XKLD ĐÀI LOAN CHẾ BIẾT THỰC PHẨM NM KỲ HOA. GỬI FORM

TUYỂN 5 NAM XKLD ĐÀI LOAN LÀM THIẾT BỊ ĐIỆN NM HÒA HỮU TT. ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 5 NAM XKLD ĐÀI LOAN LÀM THIẾT BỊ ĐIỆN NM HÒA HỮU TT. ĐANG NHẬN FORM

Tuyển 30 Nữ XKLD ĐÀI LOAN làm điện tử NM Huệ Thăng, ĐANG NHẬN FORM

Tuyển 30 Nữ XKLD ĐÀI LOAN làm điện tử NM Huệ Thăng, ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 20 NAM NỮ XKLD ĐÀI LOAN SX KHUNG XE ĐẠP NM NGỌC KIỆT TT. ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 20 NAM NỮ XKLD ĐÀI LOAN SX KHUNG XE ĐẠP NM NGỌC KIỆT TT. ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 15 NỮ XKLD ĐÀI LOAN LÀM THIẾT BỊ ĐIỆN NM LÂM KHANG. ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 15 NỮ XKLD ĐÀI LOAN LÀM THIẾT BỊ ĐIỆN NM LÂM KHANG. ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 15 NỮ XKLD ĐÀI LOAN LÀM ĐIỆN TỬ NM Ý LỢI ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 15 NỮ XKLD ĐÀI LOAN LÀM ĐIỆN TỬ NM Ý LỢI ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN NAM XKLD ĐÀI LOAN SX CỤC WIFI NM ĐAT SÁNG GỬI FORM

TUYỂN NAM XKLD ĐÀI LOAN SX CỤC WIFI NM ĐAT SÁNG GỬI FORM

TUYỂN 7 NAM  XKLD ĐÀI LOAN SX LINH KIỆN Ô TÔ NM THÂN ƯU GỬI FORM

TUYỂN 7 NAM XKLD ĐÀI LOAN SX LINH KIỆN Ô TÔ NM THÂN ƯU GỬI FORM

TUYỂN 10 NAM NỮ XKLD ĐÀI LOAN LÀM ĐIỆN TỬ NM QUANG HIỆT GỬI FORM

TUYỂN 10 NAM NỮ XKLD ĐÀI LOAN LÀM ĐIỆN TỬ NM QUANG HIỆT GỬI FORM

TUYỂN 15 NỮ XKLD ĐÀI LOAN SX DÂY ĐIỆN NM TÍN ĐÔ TT. ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 15 NỮ XKLD ĐÀI LOAN SX DÂY ĐIỆN NM TÍN ĐÔ TT. ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 14 NAM NỮ XKLD ĐÀI LOAN SX LINH KIỆN ĐIỆN TỬ NM LỢI AN PHỎNG VẤN SKYPE

TUYỂN 14 NAM NỮ XKLD ĐÀI LOAN SX LINH KIỆN ĐIỆN TỬ NM LỢI AN PHỎNG VẤN SKYPE

TUYỂN 10 NỮ XKLD ĐÀI LOAN SX THIẾT BỊ Y TẾ NM CẦN LẬP GỬI FORM

TUYỂN 10 NỮ XKLD ĐÀI LOAN SX THIẾT BỊ Y TẾ NM CẦN LẬP GỬI FORM

TUYỂN 40 NAM LÀM ĐIỆN TỬ ĐƠN HÀNG NHÀ MÁY ĐIỆN TỬ KINH NGUYÊN

TUYỂN 40 NAM LÀM ĐIỆN TỬ ĐƠN HÀNG NHÀ MÁY ĐIỆN TỬ KINH NGUYÊN

TUYỂN 50 NAM NỮ XKLD ĐÀI LOAN SX GIOĂNG CAO SU NM NAM CHƯƠNG TT. ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 50 NAM NỮ XKLD ĐÀI LOAN SX GIOĂNG CAO SU NM NAM CHƯƠNG TT. ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 10 NỮ XKLD ĐÀI LOAN LÀM MAY MẶC NM SỸ PHẨM TT. GỬI FORM

TUYỂN 10 NỮ XKLD ĐÀI LOAN LÀM MAY MẶC NM SỸ PHẨM TT. GỬI FORM

TUYỂN 11 NAM XKLD ĐÀI LOAN SX VỎ MÁY TÍNH NM XUYÊN HỒ GỬI FORM

TUYỂN 11 NAM XKLD ĐÀI LOAN SX VỎ MÁY TÍNH NM XUYÊN HỒ GỬI FORM

TUYỂN 6 NỮ XKLD ĐÀI LOAN SX TỤ ĐIỆN NM ĐÀI ĐẠT TT. GỬI FORM

TUYỂN 6 NỮ XKLD ĐÀI LOAN SX TỤ ĐIỆN NM ĐÀI ĐẠT TT. GỬI FORM

TUYỂN 8 NAM XKLD ĐÀI LOAN THAO TÁC MÁY NM ĐẠI CÁCH GỬI FORM

TUYỂN 8 NAM XKLD ĐÀI LOAN THAO TÁC MÁY NM ĐẠI CÁCH GỬI FORM

TUYỂN 15 NỮ XKLD ĐÀI LOAN SX CAMERA NM ĐẠI BẰNG TT. GỬI FORM

TUYỂN 15 NỮ XKLD ĐÀI LOAN SX CAMERA NM ĐẠI BẰNG TT. GỬI FORM

Đài Bắc:Tuyển 30 nam đi Đài Loan làm dệt Tân Quang, ĐANG NHẬN FORM

Đài Bắc:Tuyển 30 nam đi Đài Loan làm dệt Tân Quang, ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 10 NỮ XKLD ĐÀI LOAN SX HỘP ĐỰNG NM NAM TỬ. GỬI FORM

TUYỂN 10 NỮ XKLD ĐÀI LOAN SX HỘP ĐỰNG NM NAM TỬ. GỬI FORM

TUYỂN 20 NAM NỮ XKLD ĐÀI LOAN SX ỐC VÍT NM CHÂU THỊNH TT. ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 20 NAM NỮ XKLD ĐÀI LOAN SX ỐC VÍT NM CHÂU THỊNH TT. ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 12 NAM XKLD ĐÀI LOAN THAO TÁC MÁY DỆT NM HỒNG CHÂU TT. ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 12 NAM XKLD ĐÀI LOAN THAO TÁC MÁY DỆT NM HỒNG CHÂU TT. ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 5 NAM XKLD ĐÀI LOAN SX LINH KIỆN XE HƠI NM ĐÀI TOÀN GỬI FORM

TUYỂN 5 NAM XKLD ĐÀI LOAN SX LINH KIỆN XE HƠI NM ĐÀI TOÀN GỬI FORM

TUYỂN 10 NAM XKLD ĐÀI LOAN SX KÍNH CƯỜNG LỰC NM CỰ THĂNG GỬI FORM

TUYỂN 10 NAM XKLD ĐÀI LOAN SX KÍNH CƯỜNG LỰC NM CỰ THĂNG GỬI FORM

TUYỂN 6 NAM XKLD ĐÀI LOAN LÀM BỘT NGŨ CỐC NM KIM DĨNH GỬI FORM

TUYỂN 6 NAM XKLD ĐÀI LOAN LÀM BỘT NGŨ CỐC NM KIM DĨNH GỬI FORM

TUYỂN 7 NAM XKLD ĐÀI LOAN LÀM THIẾT BỊ SƯỞI GỬI FORM

TUYỂN 7 NAM XKLD ĐÀI LOAN LÀM THIẾT BỊ SƯỞI GỬI FORM

TUYỂN 15 NAM XKLD ĐÀI LOAN LÀM XƯỞNG MỘC VĨNH HƯNG TƯỜNG TT. ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 15 NAM XKLD ĐÀI LOAN LÀM XƯỞNG MỘC VĨNH HƯNG TƯỜNG TT. ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 14 NAM NỮ XKLD SẢN XUẤT NỘI THẤT NM ĐÔNG ĐẠO TT. ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 14 NAM NỮ XKLD SẢN XUẤT NỘI THẤT NM ĐÔNG ĐẠO TT. ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 4 NAM XKLD ĐÀI LOAN ĐƠN HÀNG CƠM HỘP NM THẮNG KỲ GỬI FORM

TUYỂN 4 NAM XKLD ĐÀI LOAN ĐƠN HÀNG CƠM HỘP NM THẮNG KỲ GỬI FORM

TUYỂN 40 NỮ XKLD ĐÀI LOAN LÀM MÀN HÌNH MÁY TÍNH NM THÀNH MỸ TT. ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 40 NỮ XKLD ĐÀI LOAN LÀM MÀN HÌNH MÁY TÍNH NM THÀNH MỸ TT. ĐANG NHẬN FORM

Tuyển 10 Nam xkld Đài Loan SX Linh Kiên Ô Tô NM DUNG THÀNH GỬI FORM

Tuyển 10 Nam xkld Đài Loan SX Linh Kiên Ô Tô NM DUNG THÀNH GỬI FORM

Tuyển 10 Nam xkld đài loan sx ốc vit NM ĐỈNH CÁT HƯNG. ĐANG NHẬN FORM

Tuyển 10 Nam xkld đài loan sx ốc vit NM ĐỈNH CÁT HƯNG. ĐANG NHẬN FORM

Tuyển 40 Nữ xkld Đài Loan SX Linh kiên máy tính NM Nguyên Sơn. Gửi Form

Tuyển 40 Nữ xkld Đài Loan SX Linh kiên máy tính NM Nguyên Sơn. Gửi Form

Tuyển 18 nữ lao động Đài Loan làm bánh bao NM Đỉnh Thái Phong, GỬI FORM

Tuyển 18 nữ lao động Đài Loan làm bánh bao NM Đỉnh Thái Phong, GỬI FORM

Trang 2 trên 3123