ĐƠN HÀNG ĐÀI NAM

TUYỂN 50 NAM NỮ LÀM VIỆC TẠI ĐÀI LOAN LẮP RÁP NỘI THẤT NM CHÂU XẢO, ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 50 NAM NỮ LÀM VIỆC TẠI ĐÀI LOAN LẮP RÁP NỘI THẤT NM CHÂU XẢO, ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN  7 NAM XKLD ĐÀI LOAN LÀM NHỰA GIA DỤNG NM PHI LỤC GỬI FORM

TUYỂN 7 NAM XKLD ĐÀI LOAN LÀM NHỰA GIA DỤNG NM PHI LỤC GỬI FORM

TUYỂN 15 NAM XKLD ĐÀI LOAN LÀM ĐIỆN TỬ NM HỒNG ĐIỆP ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 15 NAM XKLD ĐÀI LOAN LÀM ĐIỆN TỬ NM HỒNG ĐIỆP ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 20 NAM NỮ XKLD ĐÀI LOAN SX MỸ PHẨM NHÀ MÁY ĐÀI CỰ GỬI FORM

TUYỂN 20 NAM NỮ XKLD ĐÀI LOAN SX MỸ PHẨM NHÀ MÁY ĐÀI CỰ GỬI FORM

TUYỂN 10 NAM NỮ XKLD ĐÀI LOAN LÀM ĐIỆN TỬ NM THÁI MINH ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 10 NAM NỮ XKLD ĐÀI LOAN LÀM ĐIỆN TỬ NM THÁI MINH ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 14 NAM NỮ XKLD ĐÀI LOAN SX LINH KIỆN ĐIỆN TỬ NM LỢI AN PHỎNG VẤN SKYPE

TUYỂN 14 NAM NỮ XKLD ĐÀI LOAN SX LINH KIỆN ĐIỆN TỬ NM LỢI AN PHỎNG VẤN SKYPE

TUYỂN 20 NAM NỮ XKLD ĐÀI LOAN SX ỐC VÍT TT 1/11

TUYỂN 20 NAM NỮ XKLD ĐÀI LOAN SX ỐC VÍT TT 1/11

TUYỂN 6 NAM XKLD ĐÀI LOAN LÀM BỘT NGŨ CỐC NM KIM DĨNH GỬI FORM

TUYỂN 6 NAM XKLD ĐÀI LOAN LÀM BỘT NGŨ CỐC NM KIM DĨNH GỬI FORM

TUYỂN 15 NAM XKLD ĐÀI LOAN LÀM XƯỞNG MỘC VĨNH HƯNG TƯỜNG TT 28/9

TUYỂN 15 NAM XKLD ĐÀI LOAN LÀM XƯỞNG MỘC VĨNH HƯNG TƯỜNG TT 28/9

TUYỂN 40 NỮ XKLD ĐÀI LOAN LÀM MÀN HÌNH MÁY TÍNH NM THÀNH MỸ TT 1/11

TUYỂN 40 NỮ XKLD ĐÀI LOAN LÀM MÀN HÌNH MÁY TÍNH NM THÀNH MỸ TT 1/11

Tuyển 7 nam 8 nữ làm việc Đài Loan làm xe đạp NM UE YAO, GỬI FORM

Tuyển 7 nam 8 nữ làm việc Đài Loan làm xe đạp NM UE YAO, GỬI FORM

Tuyển 26 nữ, 8 nam lao động Đài Loan làm linh kiện ô tô Hoàng Điền, GỬI FORM

Tuyển 26 nữ, 8 nam lao động Đài Loan làm linh kiện ô tô Hoàng Điền, GỬI FORM

TUYỂN 40 NỮ, 40 NỮ TẠI NM DỆT ĐÀI NAM, ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 40 NỮ, 40 NỮ TẠI NM DỆT ĐÀI NAM, ĐANG NHẬN FORM

Đài Nam:Tuyển 40 nam nữ làm sản xuất ốc vít, NM Tam Tinh, Đang tiếp nhận form

Đài Nam:Tuyển 40 nam nữ làm sản xuất ốc vít, NM Tam Tinh, Đang tiếp nhận form

Cao Hùng + Đài Nam:Tuyển 25 nam sx màn hình NM Hoa Hồng, đang tiếp nhận form

Cao Hùng + Đài Nam:Tuyển 25 nam sx màn hình NM Hoa Hồng, đang tiếp nhận form

Đài Nam:Tuyển 15 nữ làm linh kiện ô tô NM Phúc Thượng, Đang tiếp nhận form

Đài Nam:Tuyển 15 nữ làm linh kiện ô tô NM Phúc Thượng, Đang tiếp nhận form

Đài Nam:Tuyển 20 nam linh kiện ô tô NM Đông Dương, đang tiếp nhận form

Đài Nam:Tuyển 20 nam linh kiện ô tô NM Đông Dương, đang tiếp nhận form

Đài Nam:Tuyển 8 nam7 nữ làm thực phẩm NM Giai Tương, Đang tiếp nhận form

Đài Nam:Tuyển 8 nam7 nữ làm thực phẩm NM Giai Tương, Đang tiếp nhận form