ĐƠN HÀNG ĐÀI NAM

TUYỂN 30 NAM XKLD ĐÀI LOAN SX DỤNG CỤ THỂ THAO NM KỲ MỸ , ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 30 NAM XKLD ĐÀI LOAN SX DỤNG CỤ THỂ THAO NM KỲ MỸ , ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 20 NAM XKLD ĐÀI LOAN LÀM PHỤ TÙNG XE ĐẠP TẠI NM VINH DOANH, ĐANG TIẾP NHẬN FORM

TUYỂN 20 NAM XKLD ĐÀI LOAN LÀM PHỤ TÙNG XE ĐẠP TẠI NM VINH DOANH, ĐANG TIẾP NHẬN FORM

TUYỂN 17 NAM NỮ XKLD ĐÀI LOAN LÀM NHỰA TẠI NM VĨNH DỤ, ĐANG TIẾP NHẬN FORM

TUYỂN 17 NAM NỮ XKLD ĐÀI LOAN LÀM NHỰA TẠI NM VĨNH DỤ, ĐANG TIẾP NHẬN FORM

TUYỂN 10 NAM NỮ XKLD ĐÀI LOAN SX NÔNG NGHIỆP NM NÔNG HỘI KHU THÀNH PHỐ MỚI  ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 10 NAM NỮ XKLD ĐÀI LOAN SX NÔNG NGHIỆP NM NÔNG HỘI KHU THÀNH PHỐ MỚI ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 15 NAM XKLD ĐÀI LOAN LÀM CNC NM ĐÔNG HỮU ĐẠT ĐANG TIẾP NHẬN FORM

TUYỂN 15 NAM XKLD ĐÀI LOAN LÀM CNC NM ĐÔNG HỮU ĐẠT ĐANG TIẾP NHẬN FORM

TUYỂN 10 NỮ XKLD ĐÀI LOAN LÀM MÀN HÌNH MÁY TÍNH NM THÀNH MỸ TT. ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 10 NỮ XKLD ĐÀI LOAN LÀM MÀN HÌNH MÁY TÍNH NM THÀNH MỸ TT. ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 50 NAM XKLD ĐÀI LOAN LÀM ĐIỆN TỬ TẠI NM QUẦN SÁNG ĐANG TIẾP NHẬN FORM

TUYỂN 50 NAM XKLD ĐÀI LOAN LÀM ĐIỆN TỬ TẠI NM QUẦN SÁNG ĐANG TIẾP NHẬN FORM

TUYỂN 15 NỮ XKLD LÀM ĐIỆN TỬ TẠI NM ĐÔNG HỮU ĐẠT, ĐANG TIẾP NHẬN FORM

TUYỂN 15 NỮ XKLD LÀM ĐIỆN TỬ TẠI NM ĐÔNG HỮU ĐẠT, ĐANG TIẾP NHẬN FORM

TUYỂN 52 NỮ XKLD ĐÀI LOAN LÀM THIẾT BỊ MÁY TÍNH NM HỮU KÌNH TT 10-7

TUYỂN 52 NỮ XKLD ĐÀI LOAN LÀM THIẾT BỊ MÁY TÍNH NM HỮU KÌNH TT 10-7

TUYỂN 12 NAM XKLD ĐÀI LOAN LÀM HÀN XÌ NM ĐỒNG ÍCH TT

TUYỂN 12 NAM XKLD ĐÀI LOAN LÀM HÀN XÌ NM ĐỒNG ÍCH TT

TUYỂN 40 NAM NỮ XKLD ĐAI LOAN LÀM THUỐC TÂY NM NANGKUANG GỬI FORM

TUYỂN 40 NAM NỮ XKLD ĐAI LOAN LÀM THUỐC TÂY NM NANGKUANG GỬI FORM

TUYỂN 14 NAM XKLD ĐÀI LOAN LÀM ĐỆM MÚT NM KHÔN KHÁNH GỬI FORM

TUYỂN 14 NAM XKLD ĐÀI LOAN LÀM ĐỆM MÚT NM KHÔN KHÁNH GỬI FORM

TUYỂN 50 NAM NỮ LÀM VIỆC TẠI ĐÀI LOAN LẮP RÁP NỘI THẤT NM CHÂU XẢO, ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 50 NAM NỮ LÀM VIỆC TẠI ĐÀI LOAN LẮP RÁP NỘI THẤT NM CHÂU XẢO, ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN  7 NAM XKLD ĐÀI LOAN LÀM NHỰA GIA DỤNG NM PHI LỤC GỬI FORM

TUYỂN 7 NAM XKLD ĐÀI LOAN LÀM NHỰA GIA DỤNG NM PHI LỤC GỬI FORM

TUYỂN 15 NAM XKLD ĐÀI LOAN LÀM ĐIỆN TỬ NM HỒNG ĐIỆP ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 15 NAM XKLD ĐÀI LOAN LÀM ĐIỆN TỬ NM HỒNG ĐIỆP ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 20 NAM NỮ XKLD ĐÀI LOAN SX MỸ PHẨM NHÀ MÁY ĐÀI CỰ GỬI FORM

TUYỂN 20 NAM NỮ XKLD ĐÀI LOAN SX MỸ PHẨM NHÀ MÁY ĐÀI CỰ GỬI FORM

TUYỂN 10 NAM NỮ XKLD ĐÀI LOAN LÀM ĐIỆN TỬ NM THÁI MINH ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 10 NAM NỮ XKLD ĐÀI LOAN LÀM ĐIỆN TỬ NM THÁI MINH ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 14 NAM NỮ XKLD ĐÀI LOAN SX LINH KIỆN ĐIỆN TỬ NM LỢI AN PHỎNG VẤN SKYPE

TUYỂN 14 NAM NỮ XKLD ĐÀI LOAN SX LINH KIỆN ĐIỆN TỬ NM LỢI AN PHỎNG VẤN SKYPE

TUYỂN 20 NAM NỮ XKLD ĐÀI LOAN SX ỐC VÍT NM CHÂU THỊNH TT. ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 20 NAM NỮ XKLD ĐÀI LOAN SX ỐC VÍT NM CHÂU THỊNH TT. ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 6 NAM XKLD ĐÀI LOAN LÀM BỘT NGŨ CỐC NM KIM DĨNH GỬI FORM

TUYỂN 6 NAM XKLD ĐÀI LOAN LÀM BỘT NGŨ CỐC NM KIM DĨNH GỬI FORM

TUYỂN 15 NAM XKLD ĐÀI LOAN LÀM XƯỞNG MỘC VĨNH HƯNG TƯỜNG TT. ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 15 NAM XKLD ĐÀI LOAN LÀM XƯỞNG MỘC VĨNH HƯNG TƯỜNG TT. ĐANG NHẬN FORM

Tuyển 7 nam 8 nữ làm việc Đài Loan làm xe đạp NM UE YAO, GỬI FORM

Tuyển 7 nam 8 nữ làm việc Đài Loan làm xe đạp NM UE YAO, GỬI FORM

Tuyển 26 nữ, 8 nam lao động Đài Loan làm linh kiện ô tô Hoàng Điền, GỬI FORM

Tuyển 26 nữ, 8 nam lao động Đài Loan làm linh kiện ô tô Hoàng Điền, GỬI FORM

TUYỂN 40 NỮ, 40 NỮ TẠI NM DỆT ĐÀI NAM, ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 40 NỮ, 40 NỮ TẠI NM DỆT ĐÀI NAM, ĐANG NHẬN FORM

Đài Nam:Tuyển 40 nam nữ làm sản xuất ốc vít, NM Tam Tinh, Đang tiếp nhận form

Đài Nam:Tuyển 40 nam nữ làm sản xuất ốc vít, NM Tam Tinh, Đang tiếp nhận form

Cao Hùng + Đài Nam:Tuyển 25 nam sx màn hình NM Hoa Hồng, đang tiếp nhận form

Cao Hùng + Đài Nam:Tuyển 25 nam sx màn hình NM Hoa Hồng, đang tiếp nhận form

Đài Nam:Tuyển 15 nữ làm linh kiện ô tô NM Phúc Thượng, Đang tiếp nhận form

Đài Nam:Tuyển 15 nữ làm linh kiện ô tô NM Phúc Thượng, Đang tiếp nhận form

Đài Nam:Tuyển 20 nam linh kiện ô tô NM Đông Dương, đang tiếp nhận form

Đài Nam:Tuyển 20 nam linh kiện ô tô NM Đông Dương, đang tiếp nhận form

Đài Nam:Tuyển 8 nam7 nữ làm thực phẩm NM Giai Tương, Đang tiếp nhận form

Đài Nam:Tuyển 8 nam7 nữ làm thực phẩm NM Giai Tương, Đang tiếp nhận form