ĐƠN HÀNG ĐÀI TRUNG

TUYỂN 40 NAM XKLD ĐÀI LOAN LÀM VÁN SÀN NHỰA NM PHONG MỸ TT. ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 40 NAM XKLD ĐÀI LOAN LÀM VÁN SÀN NHỰA NM PHONG MỸ TT. ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 20 NỮ LÀM ĐIỆN TỬ NM QUANG DIỆU, ĐANG TIẾP NHẬN FORM

TUYỂN 20 NỮ LÀM ĐIỆN TỬ NM QUANG DIỆU, ĐANG TIẾP NHẬN FORM

TUYỂN 150 LAO ĐỘNG XKLD ĐÀI LOAN LÀM ĐIỆN TỬ NM DIỆU HOA, ĐANG TIẾP NHẬN FORM

TUYỂN 150 LAO ĐỘNG XKLD ĐÀI LOAN LÀM ĐIỆN TỬ NM DIỆU HOA, ĐANG TIẾP NHẬN FORM

TUYỂN 30 NAM XKLD ĐÀI LOAN SX XĂM LỐP NM KIẾN ĐẠI – ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 30 NAM XKLD ĐÀI LOAN SX XĂM LỐP NM KIẾN ĐẠI – ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 20 NỮ XKLD ĐÀI LOAN LÀM BÁNH KẸOTẠI NM Y SA BỐI NHĨ ĐANG TIẾP NHẬN FORM

TUYỂN 20 NỮ XKLD ĐÀI LOAN LÀM BÁNH KẸOTẠI NM Y SA BỐI NHĨ ĐANG TIẾP NHẬN FORM

TUYỂN 15 NAM NỮ XKLD ĐÀI LOAN LÀM SĂM LỐP TẠI NM HOA PHONG ĐANG TIẾP NHẬN FORM

TUYỂN 15 NAM NỮ XKLD ĐÀI LOAN LÀM SĂM LỐP TẠI NM HOA PHONG ĐANG TIẾP NHẬN FORM

TUYỂN 20 NAM XKLD ĐÀI LOAN LÀM ĐỘT DẬP NM HÂN MỸ ĐANG TIẾP NHẬN FORM

TUYỂN 20 NAM XKLD ĐÀI LOAN LÀM ĐỘT DẬP NM HÂN MỸ ĐANG TIẾP NHẬN FORM

TUYỂN 15 NAM XKLD ĐÀI LOAN LÀM HÀN TỰ ĐỘNG NM ĐẠI VŨ ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 15 NAM XKLD ĐÀI LOAN LÀM HÀN TỰ ĐỘNG NM ĐẠI VŨ ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 10 NAM XLKD ĐÀI LOAN CHĂN NUÔI LỢN GÀ NM VÂN LÂM, ĐANG TUYỂN FORM

TUYỂN 10 NAM XLKD ĐÀI LOAN CHĂN NUÔI LỢN GÀ NM VÂN LÂM, ĐANG TUYỂN FORM

TUYỂN 40 NAM XLKD ĐÀI LOAN LÀM NÔNG NGHIỆP NM TRẦN THANH SƠN, ĐANG TUYỂN FORM

TUYỂN 40 NAM XLKD ĐÀI LOAN LÀM NÔNG NGHIỆP NM TRẦN THANH SƠN, ĐANG TUYỂN FORM

TUYỂN 15 NAM XLKD ĐÀI LOAN LÀM LINH KIỆN Ô TÔ NM HÒA ĐẠI, ĐANG TUYỂN FORM

TUYỂN 15 NAM XLKD ĐÀI LOAN LÀM LINH KIỆN Ô TÔ NM HÒA ĐẠI, ĐANG TUYỂN FORM

ĐÀI TRUNG: TUYỂN 10 NAM NỮ LAO ĐỘNG ĐÀI LOAN LÀM ỐNG NHÒM NM KIM QUỐC, GỬI FORM

ĐÀI TRUNG: TUYỂN 10 NAM NỮ LAO ĐỘNG ĐÀI LOAN LÀM ỐNG NHÒM NM KIM QUỐC, GỬI FORM

TUYỂN 100 NAM XLKD ĐÀI LOAN LÀM CƠ KHÍ NM NGÂN THÁI, ĐANG TUYỂN FORM

TUYỂN 100 NAM XLKD ĐÀI LOAN LÀM CƠ KHÍ NM NGÂN THÁI, ĐANG TUYỂN FORM

TUYỂN 50 NỮ XKLD ĐÀI LOAN SX ĐẦU KỸ THUẬT SỐ NM THÁI BẢO ĐANG GỬI FORM

TUYỂN 50 NỮ XKLD ĐÀI LOAN SX ĐẦU KỸ THUẬT SỐ NM THÁI BẢO ĐANG GỬI FORM

TUYỂN 5 NAM XKLD ĐÀI LOAN LÀM THỰC PHẨM NM NGUYÊN QUÁN KỲ SẢO ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 5 NAM XKLD ĐÀI LOAN LÀM THỰC PHẨM NM NGUYÊN QUÁN KỲ SẢO ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 35 NAM XKLD ĐÀI LOAN SX KHẨU TRANG NM THƯỢNG HẢO ĐANG NHẦN FORM

TUYỂN 35 NAM XKLD ĐÀI LOAN SX KHẨU TRANG NM THƯỢNG HẢO ĐANG NHẦN FORM

TUYỂN 50 NAM XKLD ĐÀI LOAN DỆT VẢI NM LỰC BẰNG ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 50 NAM XKLD ĐÀI LOAN DỆT VẢI NM LỰC BẰNG ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 18 NAM NỮ  XKLD ĐÀI LOAN THAO TÁC MÁY CNC NM QUANG ĐIỆN BÁ ĐẶC ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 18 NAM NỮ XKLD ĐÀI LOAN THAO TÁC MÁY CNC NM QUANG ĐIỆN BÁ ĐẶC ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 9 NAM XKLD ĐÀI LOAN LÀM ĐIỆN TỬ NM  Chengchang ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 9 NAM XKLD ĐÀI LOAN LÀM ĐIỆN TỬ NM Chengchang ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 10 NAM XKLD ĐÀI LOAN SX LINH KIỆN ĐIỆN TỬ NM ANH TÍCH ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 10 NAM XKLD ĐÀI LOAN SX LINH KIỆN ĐIỆN TỬ NM ANH TÍCH ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 12 NỮ XKLD ĐÀI LOAN LÀM ĐIỆN TỬ NM HOÀNG LONG TT. ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 12 NỮ XKLD ĐÀI LOAN LÀM ĐIỆN TỬ NM HOÀNG LONG TT. ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 50 NAM NỮ XKLD ĐÀI LOAN LÀM CNC NM NGUYÊN THÀNH, ĐANG TUYỂN FORM

TUYỂN 50 NAM NỮ XKLD ĐÀI LOAN LÀM CNC NM NGUYÊN THÀNH, ĐANG TUYỂN FORM

TUYỂN 12 NỮ XKLD ĐÀI LOAN HÁT CHÈ NM TIẾN HOA ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 12 NỮ XKLD ĐÀI LOAN HÁT CHÈ NM TIẾN HOA ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 20 NAM XKLD ĐÀI LOAN LÀM LINH KIỆN Ô TÔ  NM TUỆ QUỐC GỬI FORM

TUYỂN 20 NAM XKLD ĐÀI LOAN LÀM LINH KIỆN Ô TÔ NM TUỆ QUỐC GỬI FORM

Đài Trung:Tuyển 45 nam, 10 nữ làm săm lốp Chính Tân, đang tiếp nhận form

Đài Trung:Tuyển 45 nam, 10 nữ làm săm lốp Chính Tân, đang tiếp nhận form

Tuyển 30 nữ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG ĐÀI LOAN làm thẻ từ NM Vỹ Kiều, ĐANG NHẬN FORM

Tuyển 30 nữ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG ĐÀI LOAN làm thẻ từ NM Vỹ Kiều, ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 8 NAM XKLD ĐÀI LOAN LÀM THỊT ĐÓNG GÓI NM HƯNG TIÊN. ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 8 NAM XKLD ĐÀI LOAN LÀM THỊT ĐÓNG GÓI NM HƯNG TIÊN. ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 10 NỮ XKLD ĐÀI LOAN LÀM THIẾT BỊ Y TẾ NM DU CHÍNH. ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 10 NỮ XKLD ĐÀI LOAN LÀM THIẾT BỊ Y TẾ NM DU CHÍNH. ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 15 NAM XKLD ĐÀI LOAN SX BƠM LY TÂM NM HÂM LỰC THÁI

TUYỂN 15 NAM XKLD ĐÀI LOAN SX BƠM LY TÂM NM HÂM LỰC THÁI

TUYỂN NAM XKLD ĐÀI LOAN LÀM ĐIỆN TỬ NM THÁI BẢO TT. ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN NAM XKLD ĐÀI LOAN LÀM ĐIỆN TỬ NM THÁI BẢO TT. ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN

TUYỂN

TUYỂN 70 NAM NỮ XKLD ĐÀI LOAN LÀM NÔNG NGHIỆP ĐƠN HÀNG TÍN NGHĨA ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 70 NAM NỮ XKLD ĐÀI LOAN LÀM NÔNG NGHIỆP ĐƠN HÀNG TÍN NGHĨA ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 150 NAM XKLD ĐÀI LOAN SX VÒI NƯỚC NM THỦY LONG ĐẦU, ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 150 NAM XKLD ĐÀI LOAN SX VÒI NƯỚC NM THỦY LONG ĐẦU, ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 20 NAM XKLD ĐÀI LOAN LẮP KHUNG GIÁ GỬI FORM

TUYỂN 20 NAM XKLD ĐÀI LOAN LẮP KHUNG GIÁ GỬI FORM

TUYỂN 70 NAM NỮ XKLD ĐÀI LOAN LÀM NÔNG NHIỆP TẠI ĐÀI LOAN TT

TUYỂN 70 NAM NỮ XKLD ĐÀI LOAN LÀM NÔNG NHIỆP TẠI ĐÀI LOAN TT

TUYỂN 14 NAM XKLD ĐÀI LOAN LÀM KEO NƯỚC PU NM PHÚ TICH GỬI FORM

TUYỂN 14 NAM XKLD ĐÀI LOAN LÀM KEO NƯỚC PU NM PHÚ TICH GỬI FORM

TUYỂN 55 NỮ XKLD ĐÀI LOAN LÀM DỆT LỢI CẦN, ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 55 NỮ XKLD ĐÀI LOAN LÀM DỆT LỢI CẦN, ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 60 NAM NỮ XKLD ĐÀI LOAN LÀM THỰC PHẨM NM DUY LƯC TT. ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 60 NAM NỮ XKLD ĐÀI LOAN LÀM THỰC PHẨM NM DUY LƯC TT. ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 20 NỮ XKLD ĐÀI LOAN LÀM BÁNH NGỌC NM NGỌC TRÂN TT. ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 20 NỮ XKLD ĐÀI LOAN LÀM BÁNH NGỌC NM NGỌC TRÂN TT. ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 15 NỮ LÀM CNC TẠI ĐÀI LOAN NM ĐƯỜNG CHẤN, ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 15 NỮ LÀM CNC TẠI ĐÀI LOAN NM ĐƯỜNG CHẤN, ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 26 NỮ XKLD ĐÀI LOAN ĐÓNG GÓI MỸ PHẨM NM SỸ KHANG TT, ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 26 NỮ XKLD ĐÀI LOAN ĐÓNG GÓI MỸ PHẨM NM SỸ KHANG TT, ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 11 NAM XKLĐ LÀM CÔNG TRÌNH THƯỢNG TRÌNH

TUYỂN 11 NAM XKLĐ LÀM CÔNG TRÌNH THƯỢNG TRÌNH

TUYỂN 16 NAM NỮ XKLD ĐÀI LOAN LÀM BÁNH NGỌT NM BA KẾT ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 16 NAM NỮ XKLD ĐÀI LOAN LÀM BÁNH NGỌT NM BA KẾT ĐANG NHẬN FORM

Đài Trung: Tuyển 30 nữ đi Đài Loan làm kính áp tròng Vĩnh Thắng ĐANG NHẬN FORM

Đài Trung: Tuyển 30 nữ đi Đài Loan làm kính áp tròng Vĩnh Thắng ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 23 NAM XKLD ĐÀI LOAN LẮP XE ĐẠP NM CỰ ĐẠI GỬI FORRM

TUYỂN 23 NAM XKLD ĐÀI LOAN LẮP XE ĐẠP NM CỰ ĐẠI GỬI FORRM

TUYỂN 27 NỮ XKLD ĐÀI LOAN SX TÚI SÁCH NHÀ MÁY TƯỜNG KÝ ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 27 NỮ XKLD ĐÀI LOAN SX TÚI SÁCH NHÀ MÁY TƯỜNG KÝ ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 60 NƯ XKLD ĐÀI LOAN SX TAI NGHE NM BÁCH HÒA ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 60 NƯ XKLD ĐÀI LOAN SX TAI NGHE NM BÁCH HÒA ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 25 NAM XKLD ĐÀI LOAN LÀM SĂM LỐP Ô TÔ , NM HOA PHONG, ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 25 NAM XKLD ĐÀI LOAN LÀM SĂM LỐP Ô TÔ , NM HOA PHONG, ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 10 NỮ XKLD ĐÀI LOAN LÀM CÔNG NHÂN MAY NM DUY ĐỒNG ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 10 NỮ XKLD ĐÀI LOAN LÀM CÔNG NHÂN MAY NM DUY ĐỒNG ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 10 NAM XKLD ĐÀI LOAN SX LINH KIỆN XE ĐẠP NM PHẨM NHẠC ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 10 NAM XKLD ĐÀI LOAN SX LINH KIỆN XE ĐẠP NM PHẨM NHẠC ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 10 NAM XKDL ĐÀI LOAN SX CUNG TÊN THỂ THAO NM BẢO LIÊN ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 10 NAM XKDL ĐÀI LOAN SX CUNG TÊN THỂ THAO NM BẢO LIÊN ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 10 NAM XKLD ĐÀI LOAN SX DỤNG CỤ THỂ THAO NM ĐÔNG CANH TT ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 10 NAM XKLD ĐÀI LOAN SX DỤNG CỤ THỂ THAO NM ĐÔNG CANH TT ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 10 NỮ XKLD ĐÀI LOAN SX LINH KIỆN ĐIỆN TỬ NM BÁCH DUNG ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 10 NỮ XKLD ĐÀI LOAN SX LINH KIỆN ĐIỆN TỬ NM BÁCH DUNG ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 10 NAM XKLD ĐÀI LOAN CHẾ BIẾN THỊT GÀ NM HIỆP PHÚ ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 10 NAM XKLD ĐÀI LOAN CHẾ BIẾN THỊT GÀ NM HIỆP PHÚ ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 20 NAM NỮ XKLD ĐÀI LOAN SX KHUNG XE ĐẠP NM NGỌC KIỆT TT. ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 20 NAM NỮ XKLD ĐÀI LOAN SX KHUNG XE ĐẠP NM NGỌC KIỆT TT. ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 15 NỮ XKLD ĐÀI LOAN LÀM ĐIỆN TỬ NM Ý LỢI ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 15 NỮ XKLD ĐÀI LOAN LÀM ĐIỆN TỬ NM Ý LỢI ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 15 NỮ XKLD ĐÀI LOAN SX DÂY ĐIỆN NM TÍN ĐÔ TT. ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 15 NỮ XKLD ĐÀI LOAN SX DÂY ĐIỆN NM TÍN ĐÔ TT. ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 50 NAM NỮ XKLD ĐÀI LOAN SX GIOĂNG CAO SU NM NAM CHƯƠNG TT. ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 50 NAM NỮ XKLD ĐÀI LOAN SX GIOĂNG CAO SU NM NAM CHƯƠNG TT. ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 4 NAM XKLD ĐÀI LOAN ĐƠN HÀNG CƠM HỘP NM THẮNG KỲ GỬI FORM

TUYỂN 4 NAM XKLD ĐÀI LOAN ĐƠN HÀNG CƠM HỘP NM THẮNG KỲ GỬI FORM

Tuyển 13 nữ làm việc Đài Loan sx gương hậu Ký Minh, Gửi form

Tuyển 13 nữ làm việc Đài Loan sx gương hậu Ký Minh, Gửi form

Tuyển 15 nữ 10 nam xkld Ddài Loan sx thiết bị y tế Vĩnh Khang, GỬI FORM

Tuyển 15 nữ 10 nam xkld Ddài Loan sx thiết bị y tế Vĩnh Khang, GỬI FORM

Tuyển 15 nam đi Đài Loan gia công máy CNC Á Uy, GỬI FORM

Tuyển 15 nam đi Đài Loan gia công máy CNC Á Uy, GỬI FORM

Tuyển 10 nam xkld Đài Loan cơ khí Thành Đại, GỬI FORM

Tuyển 10 nam xkld Đài Loan cơ khí Thành Đại, GỬI FORM

Đài Trung:Tuyển 30 lao động sx linh kiện ô tô Cao Phong Hòa Đại, GỬI FORM

Đài Trung:Tuyển 30 lao động sx linh kiện ô tô Cao Phong Hòa Đại, GỬI FORM

Tuyển 10 nam 10 nữ đi Đài Loan làm bánh Quốc Phong, GỬI FORM

Tuyển 10 nam 10 nữ đi Đài Loan làm bánh Quốc Phong, GỬI FORM

Đài Trung:Tuyển 14 nữ làm thiết bị y tế Hoa Quảng, GỬI FORM

Đài Trung:Tuyển 14 nữ làm thiết bị y tế Hoa Quảng, GỬI FORM

Đài Trung: Tuyển 10 nam nữ lao động Đài Loan đóng gói Kim Khẩu Hương, Đang nhận form

Đài Trung: Tuyển 10 nam nữ lao động Đài Loan đóng gói Kim Khẩu Hương, Đang nhận form

Đài Trung:Tuyển 12 nữ xkld Đài Loan điện tử NM Ngọc Khải, Đang nhận form

Đài Trung:Tuyển 12 nữ xkld Đài Loan điện tử NM Ngọc Khải, Đang nhận form

Đài Trung:Tuyển 10 nam bình nén khí NGUYÊN LINH (MOSA), Đang nhận form

Đài Trung:Tuyển 10 nam bình nén khí NGUYÊN LINH (MOSA), Đang nhận form

Đài Trung:Tuyển 10 nam hàn NM Trung Oánh, Đang tiếp nhận form

Đài Trung:Tuyển 10 nam hàn NM Trung Oánh, Đang tiếp nhận form

Đài Trung:TUYỂN 20 NAM, 30 NỮ LÀM ĐIỆN TỬ NM CALIN – ĐANG TIẾP NHẬN FORM

Đài Trung:TUYỂN 20 NAM, 30 NỮ LÀM ĐIỆN TỬ NM CALIN – ĐANG TIẾP NHẬN FORM

Đài Trung:Tuyển 15 nữ, 7 nam làm gioăng ô tô NM Mậu Thuận – Đang tiếp nhận form

Đài Trung:Tuyển 15 nữ, 7 nam làm gioăng ô tô NM Mậu Thuận – Đang tiếp nhận form