ĐƠN HÀNG MỚI

ĐÀI TRUNG: TUYỂN 10 NAM NỮ LAO ĐỘNG ĐÀI LOAN LÀM ỐNG NHÒM NM KIM QUỐC, GỬI FORM

ĐÀI TRUNG: TUYỂN 10 NAM NỮ LAO ĐỘNG ĐÀI LOAN LÀM ỐNG NHÒM NM KIM QUỐC, GỬI FORM

TUYỂN 15 NỮ XUẤT KHẨU ĐÀI LOAN SX KÍNH ÁP TRÒNG ƯU NHĨ KHANG  GỬI FORM

TUYỂN 15 NỮ XUẤT KHẨU ĐÀI LOAN SX KÍNH ÁP TRÒNG ƯU NHĨ KHANG GỬI FORM

TUYỂN 17 NỮ XKLD ĐÀI LOAN SX USB NM QUẢNG DĨNH, ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 17 NỮ XKLD ĐÀI LOAN SX USB NM QUẢNG DĨNH, ĐANG NHẬN FORM

Đài Bắc:Tuyển 30 nữ xkld Đài Loan làm điện tử NM Nghi Long, ĐANG NHẬN FORM

Đài Bắc:Tuyển 30 nữ xkld Đài Loan làm điện tử NM Nghi Long, ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 60 NỮ ĐI ĐÀI LOAN LÀM CAMERA NM TINH NHUỆ, ĐANG TUYỂN FORM

TUYỂN 60 NỮ ĐI ĐÀI LOAN LÀM CAMERA NM TINH NHUỆ, ĐANG TUYỂN FORM

Đài Trung: Tuyển 30 nữ đi Đài Loan làm kính áp tròng Vĩnh Thắng ĐANG NHẬN FORM

Đài Trung: Tuyển 30 nữ đi Đài Loan làm kính áp tròng Vĩnh Thắng ĐANG NHẬN FORM

Đài Bắc:Tuyển 20 nữ lao động Đài Loan điện tử NM Nghiên Đằng ĐANG NHẬN FORM

Đài Bắc:Tuyển 20 nữ lao động Đài Loan điện tử NM Nghiên Đằng ĐANG NHẬN FORM

Đài Bắc:Tuyển 30 nam đi Đài Loan làm dệt Tân Quang, ĐANG NHẬN FORM

Đài Bắc:Tuyển 30 nam đi Đài Loan làm dệt Tân Quang, ĐANG NHẬN FORM

Tuyển 15 nữ 10 nam xkld Ddài Loan sx thiết bị y tế Vĩnh Khang, GỬI FORM

Tuyển 15 nữ 10 nam xkld Ddài Loan sx thiết bị y tế Vĩnh Khang, GỬI FORM

Tuyển 10 nam nữ xuất khẩu Đài Loan linh kiện quạt, lưới NM Thanh Triển, GỬI FORM

Tuyển 10 nam nữ xuất khẩu Đài Loan linh kiện quạt, lưới NM Thanh Triển, GỬI FORM

Tuyển 7 nam 8 nữ làm việc Đài Loan làm xe đạp NM UE YAO, GỬI FORM

Tuyển 7 nam 8 nữ làm việc Đài Loan làm xe đạp NM UE YAO, GỬI FORM

Tuyển 26 nữ, 8 nam lao động Đài Loan làm linh kiện ô tô Hoàng Điền, GỬI FORM

Tuyển 26 nữ, 8 nam lao động Đài Loan làm linh kiện ô tô Hoàng Điền, GỬI FORM

Tuyển 10 nữ làm việc Đài Loan linh kiện điện tử NM Nghi Huy, GỬI FORM

Tuyển 10 nữ làm việc Đài Loan linh kiện điện tử NM Nghi Huy, GỬI FORM

Tuyển 10 Nữ 3 Nam lao động Đài Loan dệt nhuộm Đài Nguyên, đang nhận form

Tuyển 10 Nữ 3 Nam lao động Đài Loan dệt nhuộm Đài Nguyên, đang nhận form

Đài Trung:Tuyển 30 lao động sx linh kiện ô tô Cao Phong Hòa Đại, GỬI FORM

Đài Trung:Tuyển 30 lao động sx linh kiện ô tô Cao Phong Hòa Đại, GỬI FORM

Tuyển 10 nam 10 nữ đi Đài Loan làm bánh Quốc Phong, GỬI FORM

Tuyển 10 nam 10 nữ đi Đài Loan làm bánh Quốc Phong, GỬI FORM

Đài Trung:Tuyển 14 nữ làm thiết bị y tế Hoa Quảng, GỬI FORM

Đài Trung:Tuyển 14 nữ làm thiết bị y tế Hoa Quảng, GỬI FORM

Đài Trung: Tuyển 10 nam nữ lao động Đài Loan đóng gói Kim Khẩu Hương, Đang nhận form

Đài Trung: Tuyển 10 nam nữ lao động Đài Loan đóng gói Kim Khẩu Hương, Đang nhận form

Đài Bắc:Tuyển 17 nam 8 nữ xkld Đài Loan điện tử Trung Tinh, GỬI FORM

Đài Bắc:Tuyển 17 nam 8 nữ xkld Đài Loan điện tử Trung Tinh, GỬI FORM

Đài Bắc: Tuyển 40 nữ làm điện tử tại NM Kinh Nguyên, GỬI FORM

Đài Bắc: Tuyển 40 nữ làm điện tử tại NM Kinh Nguyên, GỬI FORM

ĐÀI BẮC:TUYỂN 15 NAM 15 NỮ XUẤT KHẨU ĐÀI LOAN VĂN PHÒNG PHẨM NM LỢI BÁCH ĐẠI, GỬI FORM

ĐÀI BẮC:TUYỂN 15 NAM 15 NỮ XUẤT KHẨU ĐÀI LOAN VĂN PHÒNG PHẨM NM LỢI BÁCH ĐẠI, GỬI FORM

Đài Bắc:Tuyển 50 nữ 50 nam điện tử NM Kim Tượng, đang tiếp nhận form

Đài Bắc:Tuyển 50 nữ 50 nam điện tử NM Kim Tượng, đang tiếp nhận form

Cao Hùng:Tuyển 12 nam lao động Đài Loan làm hàn  NM Dịch Hồng, Đang nhận form

Cao Hùng:Tuyển 12 nam lao động Đài Loan làm hàn  NM Dịch Hồng, Đang nhận form

Đài Bắc:Tuyển 25 nam đi Đài Loan sản xuất thanh trượt lò vi sóng Nam Tuấn, Đang nhận form

Đài Bắc:Tuyển 25 nam đi Đài Loan sản xuất thanh trượt lò vi sóng Nam Tuấn, Đang nhận form

Đài Bắc:Tuyển 15 nam đi Đài Loan chế biến đậu phụ Mỹ Phúc Long, Đang nhận form

Đài Bắc:Tuyển 15 nam đi Đài Loan chế biến đậu phụ Mỹ Phúc Long, Đang nhận form

Đài Trung:Tuyển 12 nữ xkld Đài Loan điện tử NM Ngọc Khải, Đang nhận form

Đài Trung:Tuyển 12 nữ xkld Đài Loan điện tử NM Ngọc Khải, Đang nhận form

Đài Bắc:Tuyển 50 nam nữ sx pin NM Thăng Dương, GỬI FORM

Đài Bắc:Tuyển 50 nam nữ sx pin NM Thăng Dương, GỬI FORM

Đài Bắc:Tuyển 10 nam, 10 nữ làm điện tử Lực Đắc, PV Skype

Đài Bắc:Tuyển 10 nam, 10 nữ làm điện tử Lực Đắc, PV Skype