Đơn hàng

TUYỂN 40 NAM XKLD ĐÀI LOAN LÀM VÁN SÀN NHỰA NM PHONG MỸ TT. ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 40 NAM XKLD ĐÀI LOAN LÀM VÁN SÀN NHỰA NM PHONG MỸ TT. ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 62 NỮ XKLD ĐÀI LOAN SX HỘP MỰC MÁY IN NM NGHIÊN NĂNG ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 62 NỮ XKLD ĐÀI LOAN SX HỘP MỰC MÁY IN NM NGHIÊN NĂNG ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 30 NAM XKLD ĐÀI LOAN SX DỤNG CỤ THỂ THAO NM KỲ MỸ , ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 30 NAM XKLD ĐÀI LOAN SX DỤNG CỤ THỂ THAO NM KỲ MỸ , ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 20 NAM XKLD ĐÀI LOAN LÀM PHỤ TÙNG XE ĐẠP TẠI NM VINH DOANH, ĐANG TIẾP NHẬN FORM

TUYỂN 20 NAM XKLD ĐÀI LOAN LÀM PHỤ TÙNG XE ĐẠP TẠI NM VINH DOANH, ĐANG TIẾP NHẬN FORM

TUYỂN 17 NAM NỮ XKLD ĐÀI LOAN LÀM NHỰA TẠI NM VĨNH DỤ, ĐANG TIẾP NHẬN FORM

TUYỂN 17 NAM NỮ XKLD ĐÀI LOAN LÀM NHỰA TẠI NM VĨNH DỤ, ĐANG TIẾP NHẬN FORM

TUYỂN 20 NỮ LÀM ĐIỆN TỬ NM QUANG DIỆU, ĐANG TIẾP NHẬN FORM

TUYỂN 20 NỮ LÀM ĐIỆN TỬ NM QUANG DIỆU, ĐANG TIẾP NHẬN FORM

TUYỂN 30 NAM XKLD ĐÀI LOAN LÀM LỐP NM NAM CẢNG GỬI FORM

TUYỂN 30 NAM XKLD ĐÀI LOAN LÀM LỐP NM NAM CẢNG GỬI FORM

TUYỂN 150 LAO ĐỘNG XKLD ĐÀI LOAN LÀM ĐIỆN TỬ NM DIỆU HOA, ĐANG TIẾP NHẬN FORM

TUYỂN 150 LAO ĐỘNG XKLD ĐÀI LOAN LÀM ĐIỆN TỬ NM DIỆU HOA, ĐANG TIẾP NHẬN FORM

TUYỂN 30 NAM NỮ XKLD ĐÀI LOAN ĐÓNG SÁCH NM MỸ CHÍNH, ĐANG TUYỂN FORM

TUYỂN 30 NAM NỮ XKLD ĐÀI LOAN ĐÓNG SÁCH NM MỸ CHÍNH, ĐANG TUYỂN FORM

TUYỂN 20 NỮ XKLD ĐÀI LOAN LÀM ỐC VÍT Ở NM CHẤN KHẢI, PV QUA SKYPE

TUYỂN 20 NỮ XKLD ĐÀI LOAN LÀM ỐC VÍT Ở NM CHẤN KHẢI, PV QUA SKYPE

TUYỂN 30 NAM XKLD ĐÀI LOAN SX XĂM LỐP NM KIẾN ĐẠI – ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 30 NAM XKLD ĐÀI LOAN SX XĂM LỐP NM KIẾN ĐẠI – ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 60 NAM NỮ XKLD ĐÀI LOAN LÀM BÁN DẪN THỂ NM TƯ ĐẠT, ĐANG TUYỂN FORM

TUYỂN 60 NAM NỮ XKLD ĐÀI LOAN LÀM BÁN DẪN THỂ NM TƯ ĐẠT, ĐANG TUYỂN FORM

TUYỂN 10 NAM NỮ XKLD ĐÀI LOAN SX NÔNG NGHIỆP NM NÔNG HỘI KHU THÀNH PHỐ MỚI  ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 10 NAM NỮ XKLD ĐÀI LOAN SX NÔNG NGHIỆP NM NÔNG HỘI KHU THÀNH PHỐ MỚI ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 15 NAM XKLD ĐÀI LOAN LÀM CNC NM ĐÔNG HỮU ĐẠT ĐANG TIẾP NHẬN FORM

TUYỂN 15 NAM XKLD ĐÀI LOAN LÀM CNC NM ĐÔNG HỮU ĐẠT ĐANG TIẾP NHẬN FORM

TUYỂN 20 NAM XKLD ĐÀI LOAN LÀM LINH KIỆN Ô TÔ TẠI NM ĐÔNG DƯƠNG ĐANG TIẾP NHẬN FORM

TUYỂN 20 NAM XKLD ĐÀI LOAN LÀM LINH KIỆN Ô TÔ TẠI NM ĐÔNG DƯƠNG ĐANG TIẾP NHẬN FORM

TUYỂN 10 NỮ XKLD ĐÀI LOAN LÀM MÀN HÌNH MÁY TÍNH NM THÀNH MỸ TT. ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 10 NỮ XKLD ĐÀI LOAN LÀM MÀN HÌNH MÁY TÍNH NM THÀNH MỸ TT. ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 20 NỮ XKLD ĐÀI LOAN LÀM BÁNH KẸOTẠI NM Y SA BỐI NHĨ ĐANG TIẾP NHẬN FORM

TUYỂN 20 NỮ XKLD ĐÀI LOAN LÀM BÁNH KẸOTẠI NM Y SA BỐI NHĨ ĐANG TIẾP NHẬN FORM

TUYỂN 15 NAM NỮ XKLD ĐÀI LOAN LÀM SĂM LỐP TẠI NM HOA PHONG ĐANG TIẾP NHẬN FORM

TUYỂN 15 NAM NỮ XKLD ĐÀI LOAN LÀM SĂM LỐP TẠI NM HOA PHONG ĐANG TIẾP NHẬN FORM

TUYỂN 20 NAM XKLD ĐÀI LOAN LÀM ĐỘT DẬP NM HÂN MỸ ĐANG TIẾP NHẬN FORM

TUYỂN 20 NAM XKLD ĐÀI LOAN LÀM ĐỘT DẬP NM HÂN MỸ ĐANG TIẾP NHẬN FORM

TUYỂN 15 NAM XKLD ĐÀI LOAN LÀM HÀN TỰ ĐỘNG NM ĐẠI VŨ ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 15 NAM XKLD ĐÀI LOAN LÀM HÀN TỰ ĐỘNG NM ĐẠI VŨ ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 7 NAM XKLD ĐÀI LOAN SX THỰC PHẨM NM THỐNG NHẤT ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 7 NAM XKLD ĐÀI LOAN SX THỰC PHẨM NM THỐNG NHẤT ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 43 NỮ XKLD ĐÀI LOAN SX MÀN HÌNH ĐIỆN THOẠI NM LĂNG CỰ ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 43 NỮ XKLD ĐÀI LOAN SX MÀN HÌNH ĐIỆN THOẠI NM LĂNG CỰ ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 32 NỮ XKLD ĐÀI LOAN LÀM CƠ KHÍ NM DỊCH PHÁT ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 32 NỮ XKLD ĐÀI LOAN LÀM CƠ KHÍ NM DỊCH PHÁT ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 50 NAM XKLD ĐÀI LOAN LÀM ĐIỆN TỬ TẠI NM QUẦN SÁNG ĐANG TIẾP NHẬN FORM

TUYỂN 50 NAM XKLD ĐÀI LOAN LÀM ĐIỆN TỬ TẠI NM QUẦN SÁNG ĐANG TIẾP NHẬN FORM

TUYỂN 20 NAM NỮ XKLD ĐÀI LOAN SX MÀN HÌNH LINH KIỆN NM THẦN CƠ ĐANG TIẾP NHẬN FORM

TUYỂN 20 NAM NỮ XKLD ĐÀI LOAN SX MÀN HÌNH LINH KIỆN NM THẦN CƠ ĐANG TIẾP NHẬN FORM

TUYỂN 19 NAM XKLD ĐÀI LOAN SX THIẾT BỊ Y TẾ NM SINH BẢO, ĐANG TIẾP NHẬN FORM

TUYỂN 19 NAM XKLD ĐÀI LOAN SX THIẾT BỊ Y TẾ NM SINH BẢO, ĐANG TIẾP NHẬN FORM

TUYỂN 190 NỮ XKLD ĐÀI LOAN LÀM SX THIẾT BỊ GPS NM GARMIN, ĐANG TIẾP NHẬN FORM

TUYỂN 190 NỮ XKLD ĐÀI LOAN LÀM SX THIẾT BỊ GPS NM GARMIN, ĐANG TIẾP NHẬN FORM

TUYỂN 10 NAM XLKD ĐÀI LOAN CHĂN NUÔI LỢN GÀ NM VÂN LÂM, ĐANG TUYỂN FORM

TUYỂN 10 NAM XLKD ĐÀI LOAN CHĂN NUÔI LỢN GÀ NM VÂN LÂM, ĐANG TUYỂN FORM

TUYỂN 40 NAM XLKD ĐÀI LOAN LÀM NÔNG NGHIỆP NM TRẦN THANH SƠN, ĐANG TUYỂN FORM

TUYỂN 40 NAM XLKD ĐÀI LOAN LÀM NÔNG NGHIỆP NM TRẦN THANH SƠN, ĐANG TUYỂN FORM

TUYỂN 15 NAM XLKD ĐÀI LOAN LÀM LINH KIỆN Ô TÔ NM HÒA ĐẠI, ĐANG TUYỂN FORM

TUYỂN 15 NAM XLKD ĐÀI LOAN LÀM LINH KIỆN Ô TÔ NM HÒA ĐẠI, ĐANG TUYỂN FORM

ĐÀI TRUNG: TUYỂN 10 NAM NỮ LAO ĐỘNG ĐÀI LOAN LÀM ỐNG NHÒM NM KIM QUỐC, GỬI FORM

ĐÀI TRUNG: TUYỂN 10 NAM NỮ LAO ĐỘNG ĐÀI LOAN LÀM ỐNG NHÒM NM KIM QUỐC, GỬI FORM

TUYỂN 8 NỮ XKLD ĐÀI LOAN LÀM SX GIẤY TẠI NM KIM THỊNH THẾ, ĐANG TIẾP NHẬN FORM

TUYỂN 8 NỮ XKLD ĐÀI LOAN LÀM SX GIẤY TẠI NM KIM THỊNH THẾ, ĐANG TIẾP NHẬN FORM

TUYỂN 35 NỮ XKLD ĐÀI LOAN LÀM BÁNH NGỌT TẠI NM KỲ ĐẶC, ĐANG TIẾP NHẬN FORM

TUYỂN 35 NỮ XKLD ĐÀI LOAN LÀM BÁNH NGỌT TẠI NM KỲ ĐẶC, ĐANG TIẾP NHẬN FORM

TUYỂN 15 NAM XKLD ĐÀI LOAN LÀM CNC NM THẦN CƠ, ĐANG TIẾP NHẬN FORM

TUYỂN 15 NAM XKLD ĐÀI LOAN LÀM CNC NM THẦN CƠ, ĐANG TIẾP NHẬN FORM

TUYỂN 15 NỮ XKLD LÀM ĐIỆN TỬ TẠI NM ĐÔNG HỮU ĐẠT, ĐANG TIẾP NHẬN FORM

TUYỂN 15 NỮ XKLD LÀM ĐIỆN TỬ TẠI NM ĐÔNG HỮU ĐẠT, ĐANG TIẾP NHẬN FORM

TUYỂN 100 NAM XLKD ĐÀI LOAN LÀM CƠ KHÍ NM NGÂN THÁI, ĐANG TUYỂN FORM

TUYỂN 100 NAM XLKD ĐÀI LOAN LÀM CƠ KHÍ NM NGÂN THÁI, ĐANG TUYỂN FORM

TUYỂN 50 NỮ XKLD ĐÀI LOAN SX ĐẦU KỸ THUẬT SỐ NM THÁI BẢO ĐANG GỬI FORM

TUYỂN 50 NỮ XKLD ĐÀI LOAN SX ĐẦU KỸ THUẬT SỐ NM THÁI BẢO ĐANG GỬI FORM

TUYỂN 5 NAM XKLD ĐÀI LOAN LÀM THỰC PHẨM NM NGUYÊN QUÁN KỲ SẢO ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 5 NAM XKLD ĐÀI LOAN LÀM THỰC PHẨM NM NGUYÊN QUÁN KỲ SẢO ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 35 NAM XKLD ĐÀI LOAN SX KHẨU TRANG NM THƯỢNG HẢO ĐANG NHẦN FORM

TUYỂN 35 NAM XKLD ĐÀI LOAN SX KHẨU TRANG NM THƯỢNG HẢO ĐANG NHẦN FORM

TUYỂN 50 NỮ LÀM ĐIỆN TỬ TẠI NM CẢNH THẠC, ĐANG TIẾP NHẬN FORM

TUYỂN 50 NỮ LÀM ĐIỆN TỬ TẠI NM CẢNH THẠC, ĐANG TIẾP NHẬN FORM

TUYỂN 52 NỮ XKLD ĐÀI LOAN LÀM THIẾT BỊ MÁY TÍNH NM HỮU KÌNH TT 10-7

TUYỂN 52 NỮ XKLD ĐÀI LOAN LÀM THIẾT BỊ MÁY TÍNH NM HỮU KÌNH TT 10-7

TUYỂN 12 NỮ XKLD ĐÀI LOAN LÀM BÁNH MỲ NM KHÁCH LAI HỶ TT ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 12 NỮ XKLD ĐÀI LOAN LÀM BÁNH MỲ NM KHÁCH LAI HỶ TT ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 60 NAM NỮ XKLD ĐÀI LOAN CHẾ BIẾN ĐỒ ĂN NM THỐNG TIÊN ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 60 NAM NỮ XKLD ĐÀI LOAN CHẾ BIẾN ĐỒ ĂN NM THỐNG TIÊN ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 50 NAM XKLD ĐÀI LOAN DỆT VẢI NM LỰC BẰNG ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 50 NAM XKLD ĐÀI LOAN DỆT VẢI NM LỰC BẰNG ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 18 NAM NỮ  XKLD ĐÀI LOAN THAO TÁC MÁY CNC NM QUANG ĐIỆN BÁ ĐẶC ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 18 NAM NỮ XKLD ĐÀI LOAN THAO TÁC MÁY CNC NM QUANG ĐIỆN BÁ ĐẶC ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 10 NAM NỮ XKLD ĐÀI LOAN SX LINH KIỆN ĐIỆN TỬ NM CHUẨN HOA ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 10 NAM NỮ XKLD ĐÀI LOAN SX LINH KIỆN ĐIỆN TỬ NM CHUẨN HOA ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 20 NỮ XKLD ĐÀI LOAN SX THIẾT BỊ Y TẾ NM NGŨ ĐỈNH ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 20 NỮ XKLD ĐÀI LOAN SX THIẾT BỊ Y TẾ NM NGŨ ĐỈNH ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 9 NAM XKLD ĐÀI LOAN LÀM ĐIỆN TỬ NM  Chengchang ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 9 NAM XKLD ĐÀI LOAN LÀM ĐIỆN TỬ NM Chengchang ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 10 NAM XKLD ĐÀI LOAN SX LINH KIỆN ĐIỆN TỬ NM ANH TÍCH ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 10 NAM XKLD ĐÀI LOAN SX LINH KIỆN ĐIỆN TỬ NM ANH TÍCH ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN GIÚP VIỆC CHO GIA ĐÌNH CHĂM TRẺ NHỎ LÀM VIỆC TẠI ĐÀI LOAN

TUYỂN GIÚP VIỆC CHO GIA ĐÌNH CHĂM TRẺ NHỎ LÀM VIỆC TẠI ĐÀI LOAN

TUYỂN 1 NỮ GIÚP VIỆC KHU VỰC TÂN TRÚC – ĐÀI BẮC. ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 1 NỮ GIÚP VIỆC KHU VỰC TÂN TRÚC – ĐÀI BẮC. ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN NỮ GIÚP VIỆC ĐÀI LOAN CHO GIA ĐÌNH CHĂM ÔNG CỤ

TUYỂN NỮ GIÚP VIỆC ĐÀI LOAN CHO GIA ĐÌNH CHĂM ÔNG CỤ

TUYỂN NỮ GIÚP VIỆC ĐÀI LOAN CHO GIA ĐÌNH CHĂM BÀ CỤ

TUYỂN NỮ GIÚP VIỆC ĐÀI LOAN CHO GIA ĐÌNH CHĂM BÀ CỤ

TUYỂN 2 NỮ HỘ LÝ GIA ĐÌNH CHƯƠNG HÓA ĐÀI CHUNG. ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 2 NỮ HỘ LÝ GIA ĐÌNH CHƯƠNG HÓA ĐÀI CHUNG. ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 3 NỮ HỘ LÝ GIA ĐÌNH LÔ TRÚC. ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 3 NỮ HỘ LÝ GIA ĐÌNH LÔ TRÚC. ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 2 NỮ HỘ LÝ VIỆN UY QUẦN. ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 2 NỮ HỘ LÝ VIỆN UY QUẦN. ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 7 HỘ LÝ VIỆN THÁI DƯƠNG. ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 7 HỘ LÝ VIỆN THÁI DƯƠNG. ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 6 NỮ HỘ LÝ LÀM VIỆC TẠI VIỆN DƯỠNG LÃO NHÂN AN ĐÀI LOAN ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 6 NỮ HỘ LÝ LÀM VIỆC TẠI VIỆN DƯỠNG LÃO NHÂN AN ĐÀI LOAN ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 100 NỮ HỘ LÝ ĐÀI LOAN LÀM TẠI CÁC VIỆN DƯỠNG LÃO

TUYỂN 100 NỮ HỘ LÝ ĐÀI LOAN LÀM TẠI CÁC VIỆN DƯỠNG LÃO

TUYỂN 3 NỮ HỘ LÝ LÀM VIỆC TẠI BV SÁNG THẾ ĐÀI LOAN ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 3 NỮ HỘ LÝ LÀM VIỆC TẠI BV SÁNG THẾ ĐÀI LOAN ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 7 NAM NỮ HÔ LÝ XKLD ĐÀI LOAN BV MỸ TAM ĐANG NHẬN PORM

TUYỂN 7 NAM NỮ HÔ LÝ XKLD ĐÀI LOAN BV MỸ TAM ĐANG NHẬN PORM

TUYỂN 6 NAM NỮ XKLD ĐÀI LOAN LÀM HỘ LÝ BV LƯU GIA TÚ ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 6 NAM NỮ XKLD ĐÀI LOAN LÀM HỘ LÝ BV LƯU GIA TÚ ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 20 NỮ XKLD ĐÀI LOAN LÀM LINH KIỆN ĐIỆN TỬ NM TƯỜNG MẬU ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 20 NỮ XKLD ĐÀI LOAN LÀM LINH KIỆN ĐIỆN TỬ NM TƯỜNG MẬU ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 15 NỮ XKLD ĐÀI LOAN LẮP ĐẶT ĐIỆN TỬ NM UY LIÊN THÔNG. ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 15 NỮ XKLD ĐÀI LOAN LẮP ĐẶT ĐIỆN TỬ NM UY LIÊN THÔNG. ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 6 NỮ GIÚP VIỆC TẠI ĐÀI LOAN CHO KHU NGHỈ DƯỠNG ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 6 NỮ GIÚP VIỆC TẠI ĐÀI LOAN CHO KHU NGHỈ DƯỠNG ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 9 NỮ XKLD ĐÀI LOAN LÀM LINH KIỆN NAMG NM PHÙNG NGUYÊN. ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 9 NỮ XKLD ĐÀI LOAN LÀM LINH KIỆN NAMG NM PHÙNG NGUYÊN. ĐANG NHẬN FORM

Tuyển 50 nữ Cty điện tử Nghĩa Long. ĐANG NHẬN FORM

Tuyển 50 nữ Cty điện tử Nghĩa Long. ĐANG NHẬN FORM

Tuyển 4 nam+1 nữ nhà máy Nhật Vỹ. Đang nhận Form

Tuyển 4 nam+1 nữ nhà máy Nhật Vỹ. Đang nhận Form

Tuyển 8 nam XKLD ĐÀI LOAN công xưởng Thắng Nhiệm. Đang nhận Form

Tuyển 8 nam XKLD ĐÀI LOAN công xưởng Thắng Nhiệm. Đang nhận Form

TUYỂN 20 NAM XKLD ĐÀI LOAN SX LINH KIỆN Ô TÔ NM QUỐC THỤY ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 20 NAM XKLD ĐÀI LOAN SX LINH KIỆN Ô TÔ NM QUỐC THỤY ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 40 NỮ XKLD ĐÀI LOAN LÀM LINH KIỆN ĐIỆN TỬ NM HỒNG QUANG ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 40 NỮ XKLD ĐÀI LOAN LÀM LINH KIỆN ĐIỆN TỬ NM HỒNG QUANG ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 20 NÀM XKLD ĐÀI LOAN LÀM TÀU THỦY NM LONG ĐỨC GỬI FORM

TUYỂN 20 NÀM XKLD ĐÀI LOAN LÀM TÀU THỦY NM LONG ĐỨC GỬI FORM

TUYỂN 12 NỮ XKLD ĐÀI LOAN LÀM ĐIỆN TỬ NM HOÀNG LONG TT. ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 12 NỮ XKLD ĐÀI LOAN LÀM ĐIỆN TỬ NM HOÀNG LONG TT. ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 40 NỮ XKLĐ ĐÀI LOAN NM NHÂN BẢO SX LINH KIỆN MÁY TÍNH GỬI FORM

TUYỂN 40 NỮ XKLĐ ĐÀI LOAN NM NHÂN BẢO SX LINH KIỆN MÁY TÍNH GỬI FORM

TUYỂN 50 NAM NỮ XKLD ĐÀI LOAN LÀM CNC NM NGUYÊN THÀNH, ĐANG TUYỂN FORM

TUYỂN 50 NAM NỮ XKLD ĐÀI LOAN LÀM CNC NM NGUYÊN THÀNH, ĐANG TUYỂN FORM

TUYỂN 50 NAM NỮ XKLD ĐÀI LOAN SX ĐIỆN CƠ NM SỸ LÂM ĐÀI LOAN, GỬI FORM

TUYỂN 50 NAM NỮ XKLD ĐÀI LOAN SX ĐIỆN CƠ NM SỸ LÂM ĐÀI LOAN, GỬI FORM

TUYỂN 10 NAM XKLD ĐÀI LOAN SX KÍNH NM HOA HẠ, ĐANG TIẾP NHẬN FORM

TUYỂN 10 NAM XKLD ĐÀI LOAN SX KÍNH NM HOA HẠ, ĐANG TIẾP NHẬN FORM

TUYỂN 40 NAM LÀM THIẾT BỊ VỆ SINH NM HÒA THÀNH ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 40 NAM LÀM THIẾT BỊ VỆ SINH NM HÒA THÀNH ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 10 NAM XKLD ĐÀI LOAN SX LỌ THỦY TINH NM HOA HẠ GỬI FORM

TUYỂN 10 NAM XKLD ĐÀI LOAN SX LỌ THỦY TINH NM HOA HẠ GỬI FORM

TUYỂN 9 NỮA XKLD ĐÀI LOAN LÀM SẢN PHẨM ĐIỆN TỬ NM CÔNG ĐẮC ĐANG NHÂN FORM

TUYỂN 9 NỮA XKLD ĐÀI LOAN LÀM SẢN PHẨM ĐIỆN TỬ NM CÔNG ĐẮC ĐANG NHÂN FORM

TUYỂN 15 NAM NỮ LÀM LINH KIÊN ĐIỆN TỬ TẠI ĐÀI LOAN NM MAO ĐÍCH GỬI FORM

TUYỂN 15 NAM NỮ LÀM LINH KIÊN ĐIỆN TỬ TẠI ĐÀI LOAN NM MAO ĐÍCH GỬI FORM

TUYỂN 20 NAM NỮ LÀM ĐIỆN TỬ NM TÂN ĐÔNG Á  GỬI FORM

TUYỂN 20 NAM NỮ LÀM ĐIỆN TỬ NM TÂN ĐÔNG Á GỬI FORM

TUYỂN 12 NAM XKLD ĐÀI LOAN LÀM LINH KIÊN NM TIẾN LIÊN GỬI FORM

TUYỂN 12 NAM XKLD ĐÀI LOAN LÀM LINH KIÊN NM TIẾN LIÊN GỬI FORM

TUYỂN 22 NAM NỮ XKLD ĐÀI LOAN LÀM THIẾT BỊ LINH KIÊN MẠNG NM PHÙNG NGUYÊN ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 22 NAM NỮ XKLD ĐÀI LOAN LÀM THIẾT BỊ LINH KIÊN MẠNG NM PHÙNG NGUYÊN ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 9 NỮ XKLD ĐÀI LOAN LÀM ỐC VÍT NM KINH VỊNH GỬI FORM

TUYỂN 9 NỮ XKLD ĐÀI LOAN LÀM ỐC VÍT NM KINH VỊNH GỬI FORM

TUYỂN 12 NỮ XKLD ĐÀI LOAN HÁT CHÈ NM TIẾN HOA ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 12 NỮ XKLD ĐÀI LOAN HÁT CHÈ NM TIẾN HOA ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 20 NAM XKLD ĐÀI LOAN LÀM LINH KIỆN Ô TÔ  NM TUỆ QUỐC GỬI FORM

TUYỂN 20 NAM XKLD ĐÀI LOAN LÀM LINH KIỆN Ô TÔ NM TUỆ QUỐC GỬI FORM

TUYỂN 10 NỮ XKLD ĐÀI LOAN LÀM KÍNH ÁP TRÒNG NM UNICON  GỬI FORM

TUYỂN 10 NỮ XKLD ĐÀI LOAN LÀM KÍNH ÁP TRÒNG NM UNICON GỬI FORM

TUYỂN 10 NAM XKLD ĐÀI LOAN LÀM LINH KIỆN Ô TÔ NM QUỐC THỤY ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 10 NAM XKLD ĐÀI LOAN LÀM LINH KIỆN Ô TÔ NM QUỐC THỤY ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 40 NAM NỮ XKLD ĐÀI LOAN LÀM HẠT NHỰA NM DU LỢI THỊNH  GỬI FORM

TUYỂN 40 NAM NỮ XKLD ĐÀI LOAN LÀM HẠT NHỰA NM DU LỢI THỊNH GỬI FORM

TUYỂN 55 NỮ XKLD ĐÀI LOAN LẮP RÁP ĐIỆN TỬ NM TƯỜNG MẬU ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 55 NỮ XKLD ĐÀI LOAN LẮP RÁP ĐIỆN TỬ NM TƯỜNG MẬU ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 10 NỮ CÔNG NHÂN LÀM ĐIỆN TỬ TẠI ĐÀI LOAN NM VINH CẦN ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 10 NỮ CÔNG NHÂN LÀM ĐIỆN TỬ TẠI ĐÀI LOAN NM VINH CẦN ĐANG NHẬN FORM

Đài Trung:Tuyển 45 nam, 10 nữ làm săm lốp Chính Tân, đang tiếp nhận form

Đài Trung:Tuyển 45 nam, 10 nữ làm săm lốp Chính Tân, đang tiếp nhận form

TUYỂN 9 NAM XKLD ĐÀI LOAN LÀM LINH KIỆN ĐIỆN TỬ NHÀ MÁY PHÚC ĐIỀN GỬI FORM

TUYỂN 9 NAM XKLD ĐÀI LOAN LÀM LINH KIỆN ĐIỆN TỬ NHÀ MÁY PHÚC ĐIỀN GỬI FORM

TUYỂN 100 NAM XKLD SX LINH KIỆN XE MÁY NM KYMCO TT. ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 100 NAM XKLD SX LINH KIỆN XE MÁY NM KYMCO TT. ĐANG NHẬN FORM

Tuyển 30 nữ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG ĐÀI LOAN làm thẻ từ NM Vỹ Kiều, ĐANG NHẬN FORM

Tuyển 30 nữ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG ĐÀI LOAN làm thẻ từ NM Vỹ Kiều, ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 15 NAM NỮ XKLD ĐÀI LOAN LÀM ĐỒ ĂN SIÊU THỊ NM CAO KHÔNG TT 2 – 3

TUYỂN 15 NAM NỮ XKLD ĐÀI LOAN LÀM ĐỒ ĂN SIÊU THỊ NM CAO KHÔNG TT 2 – 3

TUYỂN 12 NỮ XKLD ĐÀI LOAN LÀM ĐIỆN TỬ NM NHẠT MẬU GỬI FORM

TUYỂN 12 NỮ XKLD ĐÀI LOAN LÀM ĐIỆN TỬ NM NHẠT MẬU GỬI FORM

TUYỂN 20 NAM XKLD ĐÀI LOAN SX THIẾT BỊ SẮT THÉP NHÀ MÁY VŨ CẦU GỬI FORM

TUYỂN 20 NAM XKLD ĐÀI LOAN SX THIẾT BỊ SẮT THÉP NHÀ MÁY VŨ CẦU GỬI FORM

Trang 1 trên 3123