TUYỂN 32 NỮ XKLD ĐÀI LOAN LÀM CƠ KHÍ NM DỊCH PHÁT ĐANG NHẬN FORM

1/ THÔNG TIN NHÀ MÁY

Bảng công việc DỊCH PHÁT.
Thành phố Đào Viên, khu Đào Viên, Tự Cường đường số 4桃園市桃園區自強四路
1. Thời hạn: 03 năm.
2. Ngành nghề : Chế tạo Cơ khí.
3. Nội dung công việc: Đứng máy, thao tác máy, dọn dẹp nơi làm việc, làm theo sự phân công của chủ sử dụng.

 

 

2/ YÊU CẦU TUYỂN DỤNG

Số lượng tuyển : 32 Nữ.
Yêu cầu: Nữ , tuổi 22-35, chiều cao 1,50. LẤY LAO ĐỘNG ĐI MỚI + ĐI VỀ RỒI .. XĂM KÍN KHÔNG LỘ VẪN CHẤP NHẬN.
Trình độ học vấn: Kyc.

 

3/ MỨC LƯƠNG CHO LAO ĐỘNG

Lương cơ bản : 23.800 NT$.
9. Tăng ca: 3h/ngày.Tháng được nghỉ 8 ngày đi làm tính tăng ca. Luân phiên ca.
Ca đêm: 20h00-04.30, nghỉ 00.00 – 00.30, tính tăng ca từ 05h00
10. Tiền ăn ở: 1.500 nt$ (cung cấp 02 bữa ngày đi làm, ngày nghỉ nếu tăng ca cung cấp 2 bữa).
12. Địa điểm: Đài Bắc- TP Đào viên-Khu Đào viên- đường Tự Cường.

 

IV.LỊCH THI TUYỂN

Hình thức tuyển: SKYPE – THỨ 5 – 20/8/2020.

 

Tin Liên Quan