TUYỂN 100 NỮ HỘ LÝ ĐÀI LOAN LÀM TẠI CÁC VIỆN DƯỠNG LÃO

NHẬN FORM LIÊN TỤC VÌ CÁC VIỆN NÀY ĐANG RẤT CẦN HỘ LÝ CHĂM SÓC NGƯỜI GIÀ

BẢNG DANH SÁCH CÁC VIỆN DƯỠNG LÃO Ở KHU VỰC ĐÀI BẮC

VIỆN DƯỠNG LÃO NHÂN AN
Địa chỉ viện: Đường Liên thành, Khu Trung Hòa, thành phố tân bắc, Đài bắc

– VIỆN DƯỠNG LÃO NHÂN QUẦN – ĐÀI BẮC
Số 14, đường Dân tộc đông, Khu Trung sơn, Thành Phố Đài bắc

– VIỆN DƯỠNG LÃO NGỰ VIÊN – ĐÀI BẮC
Địa chỉ viện: Số 6, đường viên thông, thành phố trung hòa, Đài bắc

– VIỆN DƯỠNG LÃO THANH PHÚC
Địa chỉ viện: Số 278, đoạn 1, đường giới thọ, khu tam hiệp, thành phố tân bắc, Đài bắc

– VIỆN DƯỠNG LÃO THỤY SINH
Địa chỉ viện: Số 32-2, Đoạn 5, Đường Kim lăng, TP Bình Trấn, Đào Viên, Đài Bắc

– BỆNH VIỆN VẠN PHƯỢNG ĐÀI BẮC
Địa chỉ viện: Số 111, đoạn 3, đường Hưng Long, khu Văn sơn, TP Đài Bắc

 

BẢNG DANH SÁCH CÁC VIỆN DƯỠNG LÃO Ở KHU VỰC ĐÀI TRUNG

 

Viện dưỡng lão Nam Đinh cách nhĩ
Địa chỉ viện: Số 161-1, Đường Phúc điền tam, khu nam, TP Đài trung

Viện dưỡng lão Nhân Ái Đài trung

Địa chỉ viện: Số 490, đoạn 2, đường quân công, khu bắc đồn, TP Đài Trung

Bệnh Viện Vinh Dân Đài Trung

Địa chỉ viện: Số 160 Đường Cảng Đài Trung Khu Tây Đồn TP Đài Trung

Bệnh Viện Tĩnh Hòa Đài Trung

Địa chỉ viện: Số 158 Đoạn 1 Đường Nam đồn, Khu Tây, TP Đài Trung

Viện dưỡng lão trường sinh

Địa chỉ viện: Lầu 10 Số 26, Đường Bắc đồn, khu Bắc, TP Đài Trung

 

BẢNG DANH SÁCH CÁC VIỆN DƯỠNG LÃO Ở KHU VỰC CAO HÙNG

BỆNH VIỆN DÂN SINH CAO HÙNG
Địa chỉ viện: Số 134 Đường Khải Tuyền, Khu linh nhã Thành phố cao hùng

VIỆN DƯỠNG LÃO HÒA TÍN
Địa chỉ viện: Số 203 Đường hòa bình 2, khu tiền trấn, TP Cao Hùng

 

 

Tin Liên Quan