ĐƠN HÀNG ĐÀI BẮC

TUYỂN 9 NAM XKLD ĐÀI LOAN LÀM LINH KIỆN ĐIỆN TỬ NHÀ MÁY PHÚC ĐIỀN GỬI FORM

TUYỂN 9 NAM XKLD ĐÀI LOAN LÀM LINH KIỆN ĐIỆN TỬ NHÀ MÁY PHÚC ĐIỀN GỬI FORM

TUYỂN 12 NỮ XKLD ĐÀI LOAN LÀM BÁNH MỲ NM KHÁCH LAI HỶ TT ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 12 NỮ XKLD ĐÀI LOAN LÀM BÁNH MỲ NM KHÁCH LAI HỶ TT ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 12 NỮ XKLD ĐÀI LOAN LÀM ĐIỆN TỬ NM NHẠT MẬU GỬI FORM

TUYỂN 12 NỮ XKLD ĐÀI LOAN LÀM ĐIỆN TỬ NM NHẠT MẬU GỬI FORM

TUYỂN 20 NAM XKLD ĐÀI LOAN SX THIẾT BỊ SẮT THÉP NHÀ MÁY VŨ CẦU GỬI FORM

TUYỂN 20 NAM XKLD ĐÀI LOAN SX THIẾT BỊ SẮT THÉP NHÀ MÁY VŨ CẦU GỬI FORM

TUYỂN 40 NAM LÀM THIẾT BỊ VỆ SINH NM HÒA THÀNH ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 40 NAM LÀM THIẾT BỊ VỆ SINH NM HÒA THÀNH ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 15 NỮ XUẤT KHẨU ĐÀI LOAN SX KÍNH ÁP TRÒNG ƯU NHĨ KHANG 22-3

TUYỂN 15 NỮ XUẤT KHẨU ĐÀI LOAN SX KÍNH ÁP TRÒNG ƯU NHĨ KHANG 22-3

TUYỂN 10 NAM XKLD ĐÀI LOAN LÀM ĐIỆN TỬ NM DĨNH ĐÀI GỬI FORM

TUYỂN 10 NAM XKLD ĐÀI LOAN LÀM ĐIỆN TỬ NM DĨNH ĐÀI GỬI FORM

TUYỂN 10 NAM XKLD ĐÀI LOAN LÀM LINH KIỆN ĐIỆN TỬ NM BỐI THÁI GỬI FORM

TUYỂN 10 NAM XKLD ĐÀI LOAN LÀM LINH KIỆN ĐIỆN TỬ NM BỐI THÁI GỬI FORM

TUYỂN ĐƠN HÀNG ĐIỆN TỬ HỒNG PHÁT – ĐÀI BẮC – ĐÀO VIÊN

TUYỂN ĐƠN HÀNG ĐIỆN TỬ HỒNG PHÁT – ĐÀI BẮC – ĐÀO VIÊN

TUYỂN 60 NỮ XKLD ĐÀI LOAN LÀM ĐIỆN TỬ NM KÍNH BẰNG

TUYỂN 60 NỮ XKLD ĐÀI LOAN LÀM ĐIỆN TỬ NM KÍNH BẰNG

TUYỂN 15 NAM XKLD ĐÀI LOAN LÀM ĐÁ CẨM THẠCH NM VŨ THUYÊN

TUYỂN 15 NAM XKLD ĐÀI LOAN LÀM ĐÁ CẨM THẠCH NM VŨ THUYÊN

TUYỂN 60 NAM XKLD ĐÀI LOAN LÀM MÁY DỆT , NM TỤ PHƯỜNG , GỬI FORM

TUYỂN 60 NAM XKLD ĐÀI LOAN LÀM MÁY DỆT , NM TỤ PHƯỜNG , GỬI FORM

TUYỂN 50 NỮ KXLD ĐÀI LOAN SX ĐIỆN TỬ NM LIÊN QUÂN

TUYỂN 50 NỮ KXLD ĐÀI LOAN SX ĐIỆN TỬ NM LIÊN QUÂN

TUYỂN 70 NỮ XKLĐ ĐÀI LOAN NM NHÂN BẢO SX LINH KIỆN MÁY TÍNH, TT 30/11

TUYỂN 70 NỮ XKLĐ ĐÀI LOAN NM NHÂN BẢO SX LINH KIỆN MÁY TÍNH, TT 30/11

TUYỂN 20 NỮ XKLD ĐÀI LOAN SX NGUỒN CPU NM KHẨN VY TT 15-11

TUYỂN 20 NỮ XKLD ĐÀI LOAN SX NGUỒN CPU NM KHẨN VY TT 15-11

TUYỂN 30 NAM XKLD ĐÀI LOAN LÀM LỐP NM NAM CẢNG TT 30-10

TUYỂN 30 NAM XKLD ĐÀI LOAN LÀM LỐP NM NAM CẢNG TT 30-10

TUYỂN 15 NAM NỮ LÀM QUẦN ÁO BÒ NM NIÊN HƯNG ĐÀI BẮC, TT 13/10

TUYỂN 15 NAM NỮ LÀM QUẦN ÁO BÒ NM NIÊN HƯNG ĐÀI BẮC, TT 13/10

TUYỂN 03 NỮ XKLD ĐÀI LOAN LÀM Ổ CỨNG NM ÍCH TÂN TT 8-10

TUYỂN 03 NỮ XKLD ĐÀI LOAN LÀM Ổ CỨNG NM ÍCH TÂN TT 8-10

TUYỂN 17 NỮ XKLD ĐÀI LOAN SX USB NM QUẢNG DĨNH, TT 17-10

TUYỂN 17 NỮ XKLD ĐÀI LOAN SX USB NM QUẢNG DĨNH, TT 17-10

TUYỂN 20 NAM NỮ XKLD ĐÀI LOAN LÀM CÔNG NHÂN ĐIỆN TỬ NM DIỆU TÂN 5-10

TUYỂN 20 NAM NỮ XKLD ĐÀI LOAN LÀM CÔNG NHÂN ĐIỆN TỬ NM DIỆU TÂN 5-10

TUYỂN 7 NAM XKLD ĐÀI LOAN LÀM CNC NM THỤY HỒNG GỬI FORM

TUYỂN 7 NAM XKLD ĐÀI LOAN LÀM CNC NM THỤY HỒNG GỬI FORM

TUYỂN 12 NAM XKLD ĐÀI LOAN SX KÍNH NM HOA HẠ, ĐANG TIẾP NHẬN FORM

TUYỂN 12 NAM XKLD ĐÀI LOAN SX KÍNH NM HOA HẠ, ĐANG TIẾP NHẬN FORM

TUYỂN 17 NỮ XKLD ĐÀI LOAN LÀM BẢN MẠCH NM ẢI KHẨN ĐANG NHÂN FORM

TUYỂN 17 NỮ XKLD ĐÀI LOAN LÀM BẢN MẠCH NM ẢI KHẨN ĐANG NHÂN FORM

TUYỂN 17 NỮ XKLD ĐÀI LOAN THAO TÁC BẢN MẠCH NM QUAN CÔN ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 17 NỮ XKLD ĐÀI LOAN THAO TÁC BẢN MẠCH NM QUAN CÔN ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 20 NỮ XKLD ĐÀI LOAN SX KÍNH ÁP TRÒNG NM XUÂN THU ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 20 NỮ XKLD ĐÀI LOAN SX KÍNH ÁP TRÒNG NM XUÂN THU ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 6 NAM XKLD ĐÀI LOAN LÀM BẢN MẠCH ĐIỆN TỬ NM HÁN ĐÀI

TUYỂN 6 NAM XKLD ĐÀI LOAN LÀM BẢN MẠCH ĐIỆN TỬ NM HÁN ĐÀI

TUYỂN 20 NAM NỮ XKLD ĐÀI LOAN LÀM DỆT TẠI NM PHÚ THÁI, ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 20 NAM NỮ XKLD ĐÀI LOAN LÀM DỆT TẠI NM PHÚ THÁI, ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 4 NAM XKLD ĐÀI LOAN SX ĐỒ GIA DỤNG NM BÁCH THÁI TỀ, ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 4 NAM XKLD ĐÀI LOAN SX ĐỒ GIA DỤNG NM BÁCH THÁI TỀ, ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 40 NAM NỮ LÀM THỰC PHẨM NHÀ MÁY NGHI LAN, ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 40 NAM NỮ LÀM THỰC PHẨM NHÀ MÁY NGHI LAN, ĐANG NHẬN FORM

Đài Bắc:Tuyển 30 nữ xkld Đài Loan làm điện tử NM Nghi Long, ĐANG NHẬN FORM

Đài Bắc:Tuyển 30 nữ xkld Đài Loan làm điện tử NM Nghi Long, ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 30 NAM NỮ XKLD ĐÀI LOAN CHẾ BIẾN ĐỒ ĂN NM THỐNG TIÊN ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 30 NAM NỮ XKLD ĐÀI LOAN CHẾ BIẾN ĐỒ ĂN NM THỐNG TIÊN ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 200 NỮ, 100 NAM LÀM ĐIỆN TỬ NM FOMUSA, 15-12

TUYỂN 200 NỮ, 100 NAM LÀM ĐIỆN TỬ NM FOMUSA, 15-12

TUYỂN 50 NỮ XKLD ĐÀI LOAN SX MÁY TÍNH NM TRIỆU KÌNH, ĐANG TUYỂN FORM

TUYỂN 50 NỮ XKLD ĐÀI LOAN SX MÁY TÍNH NM TRIỆU KÌNH, ĐANG TUYỂN FORM

TUYỂN 60 NỮ ĐI ĐÀI LOAN LÀM CAMERA NM TINH NHUỆ, ĐANG TUYỂN FORM

TUYỂN 60 NỮ ĐI ĐÀI LOAN LÀM CAMERA NM TINH NHUỆ, ĐANG TUYỂN FORM

TUYỂN 8 NAM NỮ XKLD ĐÀI LOAN ĐÓNG SÁCH NM MỸ CHÍNH, ĐANG TUYỂN FORM

TUYỂN 8 NAM NỮ XKLD ĐÀI LOAN ĐÓNG SÁCH NM MỸ CHÍNH, ĐANG TUYỂN FORM

Tuyển 10 NAM làm bánh bao chiên NM BÁT PHƯƠNG VÂN TẬP, ĐANG TUYỂN FORM

Tuyển 10 NAM làm bánh bao chiên NM BÁT PHƯƠNG VÂN TẬP, ĐANG TUYỂN FORM

TUYỂN 11 NAM XKLD ĐÀI LOAN LÀM ĐIỆN TỪ NM TRUNG THAM GỬI FORM

TUYỂN 11 NAM XKLD ĐÀI LOAN LÀM ĐIỆN TỪ NM TRUNG THAM GỬI FORM

TUYỂN 12 NAM XKLD ĐÀI LOAN CHẾ TẠO Ô TÔ NM TAM DƯƠNG SYMĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 12 NAM XKLD ĐÀI LOAN CHẾ TẠO Ô TÔ NM TAM DƯƠNG SYMĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 25 NAM NỮ THỰC PHẨM NM TOÀN ĐÀI ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 25 NAM NỮ THỰC PHẨM NM TOÀN ĐÀI ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 20 NỮ XKLD ĐÀI LOAN SX LINH KIỆN ĐIỆN TỬ NHÀ MÁY TÙNG XUYÊN

TUYỂN 20 NỮ XKLD ĐÀI LOAN SX LINH KIỆN ĐIỆN TỬ NHÀ MÁY TÙNG XUYÊN

TUYỂN 8 NAM XKLD ĐÀI LOAN SX MÔ TƠ NM THUẬN LỢI TTĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 8 NAM XKLD ĐÀI LOAN SX MÔ TƠ NM THUẬN LỢI TTĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 30 NAM NỮ XKLD ĐÀI LOAN LÀM THỰC PHẨM SOCOLA BÁNH KẸO NM HỒNG Á ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 30 NAM NỮ XKLD ĐÀI LOAN LÀM THỰC PHẨM SOCOLA BÁNH KẸO NM HỒNG Á ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 22 NAM NỮ XKLD ĐÀI LOAN LÀM THIẾT BỊ LINH KIÊN MẠNG NM PHÙNG NGUYÊN ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 22 NAM NỮ XKLD ĐÀI LOAN LÀM THIẾT BỊ LINH KIÊN MẠNG NM PHÙNG NGUYÊN ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 70 NAM XKLD ĐÀI LOAN SX THANH TRƯỢT NM TOÀN CẦU ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 70 NAM XKLD ĐÀI LOAN SX THANH TRƯỢT NM TOÀN CẦU ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 12 NAM XKLD ĐÀI LOAN PHÂN LOẠI CHAI LỌ NM KHOA ĐIỆP GỬI FORM

TUYỂN 12 NAM XKLD ĐÀI LOAN PHÂN LOẠI CHAI LỌ NM KHOA ĐIỆP GỬI FORM

TUYỂN 27 NAM NỮ XKLD ĐÀI LOAN LÀM BIM BIM NM KWAI TT ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 27 NAM NỮ XKLD ĐÀI LOAN LÀM BIM BIM NM KWAI TT ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 10 NỮ CÔNG NHÂN LÀM ĐIỆN TỬ TẠI ĐÀI LOAN NM VINH CẦN ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 10 NỮ CÔNG NHÂN LÀM ĐIỆN TỬ TẠI ĐÀI LOAN NM VINH CẦN ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 10 NAM NỮ XKLD ĐÀI LOAN LÀM CAO SU NM TƯỢNG BẢO TT

TUYỂN 10 NAM NỮ XKLD ĐÀI LOAN LÀM CAO SU NM TƯỢNG BẢO TT

Đài Bắc:Tuyển 20 nữ lao động Đài Loan điện tử NM Nghiên Đằng ĐANG NHẬN FORM

Đài Bắc:Tuyển 20 nữ lao động Đài Loan điện tử NM Nghiên Đằng ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 55 NỮ XKLD ĐÀI LOAN LẮP RÁP ĐIỆN TỬ NM TƯỜNG MẬU ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 55 NỮ XKLD ĐÀI LOAN LẮP RÁP ĐIỆN TỬ NM TƯỜNG MẬU ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 10 NAM XKLD ĐÀI LOAN LÀM ĐIỆN TỬ NM THẾ HÒA ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 10 NAM XKLD ĐÀI LOAN LÀM ĐIỆN TỬ NM THẾ HÒA ĐANG NHẬN FORM

TUYỀN 12 NAM XKLD ĐÀI LOAN SX KHĂN MẶT NM TRUNG HƯNG ĐANG NHẬN FORM

TUYỀN 12 NAM XKLD ĐÀI LOAN SX KHĂN MẶT NM TRUNG HƯNG ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 15 NAM XKLD ĐÀI LOAN SX LINH KIỆN Ô TÔ NM THỪA QUẢNG ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 15 NAM XKLD ĐÀI LOAN SX LINH KIỆN Ô TÔ NM THỪA QUẢNG ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 8 NỮ XKLD ĐÀI LOAN LÀM ĐIỆN TỪ NM NGHIÊM DƯƠNG ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 8 NỮ XKLD ĐÀI LOAN LÀM ĐIỆN TỪ NM NGHIÊM DƯƠNG ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 18 NỮ XKLD ĐÀI LOAN SX RƠ LE NM TÙNG NGUYÊN ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 18 NỮ XKLD ĐÀI LOAN SX RƠ LE NM TÙNG NGUYÊN ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 15 NAM XKLD ĐÀI LOAN SX LỌ THỦY TINH NM HOA HẠ GỬI FORM

TUYỂN 15 NAM XKLD ĐÀI LOAN SX LỌ THỦY TINH NM HOA HẠ GỬI FORM

TUYỂN 180 NAM NỮ XKLD ĐÀI LOAN LÀM ĐIỆN TỬ NM QUẢNG ĐẠT, ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 180 NAM NỮ XKLD ĐÀI LOAN LÀM ĐIỆN TỬ NM QUẢNG ĐẠT, ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 15 NAM NỮ XKLD ĐÀI LOAN CHẾ BIẾT THỰC PHẨM NM KỲ HOA TT 25-2

TUYỂN 15 NAM NỮ XKLD ĐÀI LOAN CHẾ BIẾT THỰC PHẨM NM KỲ HOA TT 25-2

TUYỂN 5 NAM XKLD ĐÀI LOAN LÀM THIẾT BỊ ĐIỆN NM HÒA HỮU TT 20-2

TUYỂN 5 NAM XKLD ĐÀI LOAN LÀM THIẾT BỊ ĐIỆN NM HÒA HỮU TT 20-2

Tuyển 30 Nữ XKLD ĐÀI LOAN làm điện tử NM Huệ Thăng, 25-2

Tuyển 30 Nữ XKLD ĐÀI LOAN làm điện tử NM Huệ Thăng, 25-2

TUYỂN 10 NỮ XKLD ĐÀI LOAN SX THIẾT BỊ Y TẾ NM NGŨ ĐỈNH TT 21-2

TUYỂN 10 NỮ XKLD ĐÀI LOAN SX THIẾT BỊ Y TẾ NM NGŨ ĐỈNH TT 21-2

TUYỂN NAM XKLD ĐÀI LOAN SX CỤC WIFI NM ĐAT SÁNG GỬI FORM

TUYỂN NAM XKLD ĐÀI LOAN SX CỤC WIFI NM ĐAT SÁNG GỬI FORM

TUYỂN 7 NAM  XKLD ĐÀI LOAN SX LINH KIỆN Ô TÔ NM THÂN ƯU GỬI FORM

TUYỂN 7 NAM XKLD ĐÀI LOAN SX LINH KIỆN Ô TÔ NM THÂN ƯU GỬI FORM

TUYỂN 10 NỮ XKLD ĐÀI LOAN SX THIẾT BỊ Y TẾ NM CẦN LẬP GỬI FORM

TUYỂN 10 NỮ XKLD ĐÀI LOAN SX THIẾT BỊ Y TẾ NM CẦN LẬP GỬI FORM

TUYỂN 40 NAM LÀM ĐIỆN TỬ ĐƠN HÀNG NHÀ MÁY ĐIỆN TỬ KINH NGUYÊN

TUYỂN 40 NAM LÀM ĐIỆN TỬ ĐƠN HÀNG NHÀ MÁY ĐIỆN TỬ KINH NGUYÊN

TUYỂN 10 NỮ XKLD ĐÀI LOAN LÀM MAY MẶC NM SỸ PHẨM TT 28-12

TUYỂN 10 NỮ XKLD ĐÀI LOAN LÀM MAY MẶC NM SỸ PHẨM TT 28-12

TUYỂN 6 NỮ XKLD ĐÀI LOAN SX TỤ ĐIỆN NM ĐÀI ĐẠT TT 13-1

TUYỂN 6 NỮ XKLD ĐÀI LOAN SX TỤ ĐIỆN NM ĐÀI ĐẠT TT 13-1

TUYỂN 8 NAM XKLD ĐÀI LOAN THAO TÁC MÁY NM ĐẠI CÁCH GỬI FORM

TUYỂN 8 NAM XKLD ĐÀI LOAN THAO TÁC MÁY NM ĐẠI CÁCH GỬI FORM

TUYỂN 15 NỮ XKLD ĐÀI LOAN SX CAMERA NM ĐẠI BẰNG TT 8-1

TUYỂN 15 NỮ XKLD ĐÀI LOAN SX CAMERA NM ĐẠI BẰNG TT 8-1

Đài Bắc:Tuyển 30 nam đi Đài Loan làm dệt Tân Quang, TT 20/11

Đài Bắc:Tuyển 30 nam đi Đài Loan làm dệt Tân Quang, TT 20/11

TUYỂN 12 NAM XKLD ĐÀI LOAN THAO TÁC MÁY DỆT NM HỒNG CHÂU TT 3/11

TUYỂN 12 NAM XKLD ĐÀI LOAN THAO TÁC MÁY DỆT NM HỒNG CHÂU TT 3/11

TUYỂN 5 NAM XKLD ĐÀI LOAN SX LINH KIỆN XE HƠI NM ĐÀI TOÀN GỬI FORM

TUYỂN 5 NAM XKLD ĐÀI LOAN SX LINH KIỆN XE HƠI NM ĐÀI TOÀN GỬI FORM

TUYỂN 10 NAM XKLD ĐÀI LOAN SX KÍNH CƯỜNG LỰC NM CỰ THĂNG GỬI FORM

TUYỂN 10 NAM XKLD ĐÀI LOAN SX KÍNH CƯỜNG LỰC NM CỰ THĂNG GỬI FORM

TUYỂN 14 NAM NỮ XKLD SẢN XUẤT NỘI THẤT NM ĐÔNG ĐẠO TT 18/10

TUYỂN 14 NAM NỮ XKLD SẢN XUẤT NỘI THẤT NM ĐÔNG ĐẠO TT 18/10

Tuyển 10 Nam xkld Đài Loan SX Linh Kiên Ô Tô NM DUNG THÀNH GỬI FORM

Tuyển 10 Nam xkld Đài Loan SX Linh Kiên Ô Tô NM DUNG THÀNH GỬI FORM

Tuyển 18 nữ lao động Đài Loan làm bánh bao NM Đỉnh Thái Phong, GỬI FORM

Tuyển 18 nữ lao động Đài Loan làm bánh bao NM Đỉnh Thái Phong, GỬI FORM

Tuyển 12 nam làm việc Đài Loan làm điện tử NM An Khả, GỬI FORM

Tuyển 12 nam làm việc Đài Loan làm điện tử NM An Khả, GỬI FORM

Tuyển 21 nam lao động Đài Loan làm kính máy bay NM Tín Đức, GỬI FORM

Tuyển 21 nam lao động Đài Loan làm kính máy bay NM Tín Đức, GỬI FORM

Tuyển 5 nam lao động Đài Loan in hoa trên vải Hòa Hữu, GỬI FORM

Tuyển 5 nam lao động Đài Loan in hoa trên vải Hòa Hữu, GỬI FORM

Tuyển 20 nam, 10 nữ xuất khẩu Đài Loan chế biến đồ ăn Thống Tiên, GỬI FORM

Tuyển 20 nam, 10 nữ xuất khẩu Đài Loan chế biến đồ ăn Thống Tiên, GỬI FORM

Tuyển 19 nữ xkld Đài Loan sx dây SMT Sưởng Hanh, Gửi form

Tuyển 19 nữ xkld Đài Loan sx dây SMT Sưởng Hanh, Gửi form

Tuyển 9 nam xkld Đài Loan sx điện cơ NM Sỹ Lâm, GỬI FORM

Tuyển 9 nam xkld Đài Loan sx điện cơ NM Sỹ Lâm, GỬI FORM

Tuyển 25 nữ làm việc Đài Loan sx kính phân cực ở Lực Đắc, GỬI FORM

Tuyển 25 nữ làm việc Đài Loan sx kính phân cực ở Lực Đắc, GỬI FORM

Tuyển 10 nam làm việc Đài Loan sản xuất Natri nhà máy Hiệp Minh, GỬI FORM

Tuyển 10 nam làm việc Đài Loan sản xuất Natri nhà máy Hiệp Minh, GỬI FORM

Tuyển 18 nữ xkld Đài Loan làm camera Đại Bằng, GỬI FORM

Tuyển 18 nữ xkld Đài Loan làm camera Đại Bằng, GỬI FORM

Tuyển 10 nữ làm việc Đài Loan linh kiện điện tử NM Nghi Huy, GỬI FORM

Tuyển 10 nữ làm việc Đài Loan linh kiện điện tử NM Nghi Huy, GỬI FORM

Tuyển 10 Nữ 3 Nam lao động Đài Loan dệt nhuộm Đài Nguyên, đang nhận form

Tuyển 10 Nữ 3 Nam lao động Đài Loan dệt nhuộm Đài Nguyên, đang nhận form

Đài Bắc:Tuyển 50 nữ làm điện tử NM Nhân Bảo, GỬI FORM

Đài Bắc:Tuyển 50 nữ làm điện tử NM Nhân Bảo, GỬI FORM

Đài Bắc:Tuyển 17 nam 8 nữ xkld Đài Loan điện tử Trung Tinh, GỬI FORM

Đài Bắc:Tuyển 17 nam 8 nữ xkld Đài Loan điện tử Trung Tinh, GỬI FORM

Đài Bắc: Tuyển 40 nữ làm điện tử tại NM Kinh Nguyên, GỬI FORM

Đài Bắc: Tuyển 40 nữ làm điện tử tại NM Kinh Nguyên, GỬI FORM

ĐÀI BẮC:TUYỂN 15 NAM 15 NỮ XUẤT KHẨU ĐÀI LOAN VĂN PHÒNG PHẨM NM LỢI BÁCH ĐẠI, GỬI FORM

ĐÀI BẮC:TUYỂN 15 NAM 15 NỮ XUẤT KHẨU ĐÀI LOAN VĂN PHÒNG PHẨM NM LỢI BÁCH ĐẠI, GỬI FORM

Đài Bắc:Tuyển 50 nữ 50 nam điện tử NM Kim Tượng, đang tiếp nhận form

Đài Bắc:Tuyển 50 nữ 50 nam điện tử NM Kim Tượng, đang tiếp nhận form

Đài Bắc:Tuyển 25 nam đi Đài Loan sản xuất thanh trượt lò vi sóng Nam Tuấn, Đang nhận form

Đài Bắc:Tuyển 25 nam đi Đài Loan sản xuất thanh trượt lò vi sóng Nam Tuấn, Đang nhận form

Đài Bắc:Tuyển 15 nam đi Đài Loan chế biến đậu phụ Mỹ Phúc Long, Đang nhận form

Đài Bắc:Tuyển 15 nam đi Đài Loan chế biến đậu phụ Mỹ Phúc Long, Đang nhận form

Đài Bắc:Tuyển 50 nam nữ sx pin NM Thăng Dương, GỬI FORM

Đài Bắc:Tuyển 50 nam nữ sx pin NM Thăng Dương, GỬI FORM

Đài Bắc:Tuyển 15 nữ làm điện tử NM Nghiên Đằng, Đang nhận form

Đài Bắc:Tuyển 15 nữ làm điện tử NM Nghiên Đằng, Đang nhận form

Đài Bắc: Tuyển 45 nam, 25 nữ làm dệt tại NM Viễn Đông, Đang nhận form

Đài Bắc: Tuyển 45 nam, 25 nữ làm dệt tại NM Viễn Đông, Đang nhận form

Đài Bắc:Tuyển 15 nữ, 5 nam làm bánh bao NM Phúc Viên Hiệu, Đang nhận form

Đài Bắc:Tuyển 15 nữ, 5 nam làm bánh bao NM Phúc Viên Hiệu, Đang nhận form

Đài Bắc:Tuyển 8 nữ điện tử NM Anh Mão, Đang nhận form

Đài Bắc:Tuyển 8 nữ điện tử NM Anh Mão, Đang nhận form

Trang 1 trên 212