TUYỂN 40 NAM NỮ LÀM THỰC PHẨM NHÀ MÁY NGHI LAN, ĐANG NHẬN FORM

I – THÔNG TIN ĐƠN HÀNG:

1. Nhà máy: Thực Phẩm Nghi Lan
Công ty HHCP. Thực Phẩm Nghi Lan ( Tập đoàn Wang Wang)

2. Địa chỉ nhà máy: Huyện Nghi Lan – Đài Bắc

3. Đã có lao động Việt Nam tại nhà máy
4. Thời hạn hợp đồng: 3 năm
5. Loại công việc: Chế Biến Thực phẩm

 

 

 

 

 

 

 

II – YÊU CẦU TUYỂN CHỌN:
1. Số lượng: 40
2. Giới tính: nam, nữ
3. Trình độ: THCS
4. Độ tuổi: 19-36 tuổi
5. Chiều cao: nam ≥ 160cm, nữ >150cm
6. Cân nặng: nam ≥ 55kg
7. Tình trạng hôn nhân: ưu tiên lao động đã kết hôn
8. Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Trung
9. Hộ chiếu: Đã có 10. Tiêm sởi: đã có
11. Kinh nghiệm làm việc:
12. Nhận lao động đi lại  và lao động đi mới
13. Yêu cầu khác:

 

 

III – CHẾ ĐỘ DÀNH CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG
1. Lương cơ bản: 20.008 NT$/tháng
2. Làm thêm: Theo quy định của nhà máy, có thời kỳ tăng ca nhiều và thời kỳ tăng ca ít
3. Chi phí ăn ở: 2500NT$
4. Tiết kiệm: Theo quy định của nhà máy
5. Thông tin khác:

IV – HÌNH THỨC TUYỂN
1. Hình thức tuyển: ĐANG NHẬN FORM
2. Số lượng lao động cần tiến cử:
3. Thời hạn tiến cử:
4. Thời gian tuyển:
5. Dự kiến ngày có kết quả:
6. Dự kiến xuất cảnh:

Tin Liên Quan