Đơn hàng Đài Loan

TUYỂN 62 NỮ XKLD ĐÀI LOAN SX HỘP MỰC MÁY IN NM NGHIÊN NĂNG ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 15 NỮ LẮP RÁP LINH KIỆN ĐIỆN TỬ NM MINH CƠ ĐÀI LOAN TT 14/7

TUYỂN 20 NAM LAO ĐỘNG ĐÀI LOAN LẮP XE ĐẠP NM CỰ ĐẠI, ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 20 NAM LAO ĐỘNG ĐÀI LOAN LẮP XE ĐẠP NM CỰ ĐẠI, ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 15 NAM ĐƠN HÀNG ĐIỆN TỬ NM LẬP THỤY LẬP ĐOAN ĐÀI LOAN GỬI FORM

TUYỂN 15 NAM ĐƠN HÀNG ĐIỆN TỬ NM LẬP THỤY LẬP ĐOAN ĐÀI LOAN GỬI FORM

Tuyển 10 Nữ xkld Đài Loan làm đơn hàng điện tử NM Phố Can Hành GỬI FORM

Tuyền  10 Nữ  đi xkld Đài Loan thao tác máy. NM LIÊN HỢP ĐANG NHẬN FORM

Tuyền 10 Nữ đi xkld Đài Loan thao tác máy. NM LIÊN HỢP ĐANG NHẬN FORM

Tuyển 40 Nữ xkld Đài Loan làm Pin Quang Điện NM TRÚ HOA TT 9/12

TUYỂN 20 NAM NỮ XKLĐ ĐÀI LOAN NM NHUỘM PHÚ THÁI, ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 20 NAM NỮ XKLĐ ĐÀI LOAN NM NHUỘM PHÚ THÁI, ĐANG NHẬN FORM

Tuyển 90 nữ xkld đài loan lắp ráp linh kiện điện tử NM TINH KIỆN ĐẠT. GỬI FORM

Tuyển 10 NAM làm bánh bao chiên NM BÁT PHƯƠNG VÂN TẬP, ĐANG TUYỂN FORM

Tuyển 10 NAM làm bánh bao chiên NM BÁT PHƯƠNG VÂN TẬP, ĐANG TUYỂN FORM

TUYỂN 70 NỮ XKLĐ ĐÀI LOAN LÀM ĐIỆN TỬ, NM KINH NGUYÊN, ĐANG TUYỂN FORM

ĐÀI BẮC:TUYỂN 60 NỮ XKLĐ ĐÀI LOAN LÀM ĐIỆN TỬ KÍNH BẰNG, ĐANG TUYỂN FORM

TUYỂN 30 NỮ XKLD ĐÀI LOAN LẮP RÁP LINH KIỆN NM DUỆ NĂNG, ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 30 NỮ XKLD ĐÀI LOAN LẮP RÁP LINH KIỆN NM DUỆ NĂNG, ĐANG NHẬN FORM

Tuyển 7 nam, xkld Đài Loan làm bánh, NM Giai Tương, TT 22-1

Tuyển 10 Nam xkld Đài Loan SX Vải NM TIẾT TRƯỜNG HƯNG. Đang Nhận Form

TUYỂN 5 NAM XKLD ĐÀI LOAN THAO TÁC MÁY NM HIỆP VŨ TT 2/10

Tuyển 15 Nam XKLD ĐÀI LOAN SẢN XUẤT TÚI VẢI NM PHẬT THÁI TT 26/9

TUYỂN 12 Nữ xkld Đài Loan Chết tạo linh kiện NM Khoa Kỹ Hòa Kiệt TT 27/9

Tuyển 10 Nam xkld Đài Loan SX Khuân Mẫu Xe Hơi NM LONG KỲ TT 20/9

Tuyển 19 Nữ lao động Đài Loan lắp ráp linh kiện Sưởng Hạnh Gửi Form

Tuyển 30 nữ đi Đài Loan điện tử NM Kỳ Hồng, TT 24/11

Tuyển 10 Nam đi xkld đài loan SX làm đồ dùng nhựa NM VŨ XƯƠNG Gửi Form

Tuyển 5 nữ đi lao động Đài Loan làm dây cáp điện NM ĐẠI HƯNG

Tuyển 6 nam xkld Đài Loan Thao Tác Máy NM HOA SÓC TT 1/10

Tuyển 10 Nam xkld đài loan sx ốc vit NM ĐỈNH CÁT HƯNG. ĐANG NHẬN FORM

Tuyển 10 Nam xkld đài loan sx ốc vit NM ĐỈNH CÁT HƯNG. ĐANG NHẬN FORM

Tuyển 40 Nữ xkld Đài Loan SX Linh kiên máy tính NM Nguyên Sơn. Gửi Form

Tuyển 40 Nữ xkld Đài Loan SX Linh kiên máy tính NM Nguyên Sơn. Gửi Form

Tuyển 10 Nam xkld Đài Loan thao tác máy CNC Công Ty Hồng Kỳ

Tuyển 10 Nam xkld Đài Loan SX Phục vụ Y Tế NM HIỆP MINH TT 14/9

Tuyển 15 Nam xkld Đài Loan làm cơ khí NM LẬP BẰNG TT 15/9

Tuyển 3 Nam 2 Nữ xkld đài loan làm Tấm Xốp NM HOA CHINH ĐANG NHẬN FORM

Tuyển 12 Nữ xkld Đài Loan làm CNC NM TÂN BẮC. TT 27/9

Tuyển 20 Nữ xkld Đài Loan gia công linh kiện NM Trụ Hóa TT 16/9

Tuyển 25 Nữ xkld Đài Loan SX bản mạch điện tử NM KHOA KỸ KIM VẬN TT 19/9

Tuyển 12 Nam Xkld Đài Loan Đóng gói sản phẩm NM NHẬT DỰ. TT 12/9

Tuyển 12 Nam xkld Đài Loan Chế biến thực phẩm NM Thái An Đang. Nhận Form

Tuyển 40 Nữ 12 Nam lao đông Đài Loan SX dây điện NM Bình Đông, TT

Tuyển 75 Nữ đi Đài Loan làm điện tử Đài Đạt, TT 27/9

Tuyển 24 Nữ 10 Nam Làm Pin Mặt Trời tại Đài Loan. NM LIÊN HIỆP TÁI SINH. TT 7/9

Tuyển 8 Nữ sản xuất link kiện điện tử tại Đài Loan NM TỔ HOẰNG. TT 4/9

Tuyển 30 Nam xkld đài loan làm thao tác máy NM TUỆ CAO, TT 10/9

Tuyển 30 Nam Nữ xkld Đài Loan làm Bánh Mì NM PHÚC TỶ, ĐANG NHÂN FORM

Tuyển 10 Nam xkld Đài Loan Sơ chế gà Cho KFC NM DIỆU THĂNG, ĐANG NHÂN FORM

Tuyển 28 Nam xkld Đài Loan Chế tạo Linh Kiện ô tô NM HÒA ĐẠI. ĐANG NHÂN FORM

Tuyển 70 nữ làm điện tử nhà máy Kinh Nguyên Đài Loan Đang nhận form

Tuyển 100 Nam xkld Đài Loan SX Săm Lốp ô tô NM CHÍNH TÂN. ĐANG NHÂN FORM

Tuyển 10 Nam xkld Đài Loan SX linh kiện xe đạp NM A BẢO. Gửi Form

Tuyển 16 nam xkld Đài Loan thao các máy dập, máy mài hàn xì NM KIẾN TẠO.

Tuyên 9 Nữ 1 Nam Kiểm tra bảng mạch điện tử NM TRUNG HOA TINH XAC. ĐANG NHÂN FORM

Tuyển 10 Nam làm trục máy NM KIM ÍCH THÀNH ĐÀI TRUNG, ĐANG NHÂN FORM

Tuyển 8 Nam 2 Nữ làm linh kiện điện tử NM Kỳ Dương Đài Loan. ĐANG NHÂN FORM