ĐƠN HÀNG CAO HÙNG

TUYỂN 100 NAM XKLD SX LINH KIỆN XE MÁY NM KYMCO TT. ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 100 NAM XKLD SX LINH KIỆN XE MÁY NM KYMCO TT. ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 15 NAM NỮ XKLD ĐÀI LOAN LẮP RÁP ĐIỆN TỬ NM TRÍ MẬU, ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 15 NAM NỮ XKLD ĐÀI LOAN LẮP RÁP ĐIỆN TỬ NM TRÍ MẬU, ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 13 NỮ XKLD ĐÀI LOAN SX PHỚT CƠ KHÍ NM EAGLE  BURGMANN ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 13 NỮ XKLD ĐÀI LOAN SX PHỚT CƠ KHÍ NM EAGLE BURGMANN ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 21 NỮ XKLD ĐÀI LOAN SX PIN NM NGUYÊN THÁI PHÁT. ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 21 NỮ XKLD ĐÀI LOAN SX PIN NM NGUYÊN THÁI PHÁT. ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 60 NỮ XKLD ĐÀI LOAN LÀM ĐIỆN TỬ NM DỊCH HOA, ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 60 NỮ XKLD ĐÀI LOAN LÀM ĐIỆN TỬ NM DỊCH HOA, ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 14 NAM NỮ XKLD ĐÀI LOAN LÀM LINH KIỆN ĐIỆN TỬ NM HOÀNG LƯỢNG, ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 14 NAM NỮ XKLD ĐÀI LOAN LÀM LINH KIỆN ĐIỆN TỬ NM HOÀNG LƯỢNG, ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 38 NAM NỮ XKLD ĐÀI LOAN SX DÂY ĐIỆN Ô TÔ NM THỈ KỲ ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 38 NAM NỮ XKLD ĐÀI LOAN SX DÂY ĐIỆN Ô TÔ NM THỈ KỲ ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 15 NỮ XKLD ĐÀI LOAN LÀM THIẾT BỊ ĐIỆN NM LÂM KHANG. ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 15 NỮ XKLD ĐÀI LOAN LÀM THIẾT BỊ ĐIỆN NM LÂM KHANG. ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 10 NAM NỮ XKLD ĐÀI LOAN LÀM ĐIỆN TỬ NM QUANG HIỆT GỬI FORM

TUYỂN 10 NAM NỮ XKLD ĐÀI LOAN LÀM ĐIỆN TỬ NM QUANG HIỆT GỬI FORM

TUYỂN 11 NAM XKLD ĐÀI LOAN SX VỎ MÁY TÍNH NM XUYÊN HỒ GỬI FORM

TUYỂN 11 NAM XKLD ĐÀI LOAN SX VỎ MÁY TÍNH NM XUYÊN HỒ GỬI FORM

TUYỂN 10 NỮ XKLD ĐÀI LOAN SX HỘP ĐỰNG NM NAM TỬ. GỬI FORM

TUYỂN 10 NỮ XKLD ĐÀI LOAN SX HỘP ĐỰNG NM NAM TỬ. GỬI FORM

TUYỂN 7 NAM XKLD ĐÀI LOAN LÀM THIẾT BỊ SƯỞI GỬI FORM

TUYỂN 7 NAM XKLD ĐÀI LOAN LÀM THIẾT BỊ SƯỞI GỬI FORM

Tuyển 10 Nam xkld đài loan sx ốc vit NM ĐỈNH CÁT HƯNG. ĐANG NHẬN FORM

Tuyển 10 Nam xkld đài loan sx ốc vit NM ĐỈNH CÁT HƯNG. ĐANG NHẬN FORM

Tuyển 40 Nữ xkld Đài Loan SX Linh kiên máy tính NM Nguyên Sơn. Gửi Form

Tuyển 40 Nữ xkld Đài Loan SX Linh kiên máy tính NM Nguyên Sơn. Gửi Form

Tuyển 23 nữ lao động Đài Loan sx pin NM Lục Trào, Đang nhận form

Tuyển 23 nữ lao động Đài Loan sx pin NM Lục Trào, Đang nhận form

Tuyển 35 nam, 20 nữ làm việc Đài Loan điện tử NM Tinh Nguyên, ĐANG NHẬN FORM

Tuyển 35 nam, 20 nữ làm việc Đài Loan điện tử NM Tinh Nguyên, ĐANG NHẬN FORM

Tuyển 10 nam nữ xuất khẩu Đài Loan linh kiện quạt, lưới NM Thanh Triển, GỬI FORM

Tuyển 10 nam nữ xuất khẩu Đài Loan linh kiện quạt, lưới NM Thanh Triển, GỬI FORM

Tuyển 50 nữ làm việc Đài Loan sx dây điện ô tô Bình Đông, GỬI FORM

Tuyển 50 nữ làm việc Đài Loan sx dây điện ô tô Bình Đông, GỬI FORM

Cao Hùng:Tuyển 12 nam lao động Đài Loan làm hàn  NM Dịch Hồng, Đang nhận form

Cao Hùng:Tuyển 12 nam lao động Đài Loan làm hàn  NM Dịch Hồng, Đang nhận form

Cao Hùng + Đài Nam:Tuyển 25 nam sx màn hình NM Hoa Hồng, đang tiếp nhận form

Cao Hùng + Đài Nam:Tuyển 25 nam sx màn hình NM Hoa Hồng, đang tiếp nhận form

Cao Hùng:Tuyển 10 nam thao tác máy CNC NM Phú Duy, đang nhận form

Cao Hùng:Tuyển 10 nam thao tác máy CNC NM Phú Duy, đang nhận form

Cao Hùng:Tuyển 30 nữ 30 nam làm cơm hộp Ngọc Uy, đang tiếp nhận form

Cao Hùng:Tuyển 30 nữ 30 nam làm cơm hộp Ngọc Uy, đang tiếp nhận form

Cao Hùng:Tuyển 15 nam, 15 nữ sản xuất bóng golf, NM Cự Minh, đang tiếp nhận form

Cao Hùng:Tuyển 15 nam, 15 nữ sản xuất bóng golf, NM Cự Minh, đang tiếp nhận form

Cao Hùng:Tuyển 7 nam làm gậy gold NM Phục Thịnh, đang tiếp nhận form

Cao Hùng:Tuyển 7 nam làm gậy gold NM Phục Thịnh, đang tiếp nhận form