TUYỂN 7 NAM XKLD ĐÀI LOAN LÀM THIẾT BỊ SƯỞI GỬI FORM

1/ THÔNG TIN NHÀ MÁY Ms:454860CV 

CÔNG TY CP TUẤN ĐỈNH

Địa chỉ nhà máy:  Cao Hùng

Nội dung công việc: Thợ Hàn kỹ thuật nhà máy nổi tiếng sản xuất các thiết bị lò sưởi, nồi hơi, thiết bị trao đổi nhiệt…

Thời gian hợp đồng: 12 năm (3 Năm gia hạn 1 lần) .

 

2. ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG

 

Giới tính: 7 nam
Độ Tuổi:18-40
Chiều cao, cân nặng không yêu cầu.
Lấy cả đi mới + về rồi

 

 

 

3. CHẾ ĐỘ LƯƠNG THƯỞNG

Lương cơ bản: 22.000 NT

Tăng ca hiện tại 4 giờ / ngày, phối hợp tăng ca thư 7, chủ nhật.
Chế độ đãi ngộ tốt, thưởng thành tích 1.500 – 3.000,

Nhà máy nổi tiếng sản xuất các thiết bị lò sưởi, nồi hơi, thiết bị trao đổi nhiệt…

Công ty đã có lao động việt nam ăn ở trừ: 2.500  cung cấp 3 bữa ăn
Nội dung công việc: thợ hàn .

 

4. HÌNH THỨC THI TUYỂN

Gửi Form
Quay clip + gửi cho chủ

Tin Liên Quan