Cao Hùng:Tuyển 10 nam thao tác máy CNC NM Phú Duy, đang nhận form

 

I. THÔNG TIN NHÀ MÁY
Tên công ty : Phú Duy
Địa điểm làm việc Bình Đông – CAO HÙNG
II.ĐIỀU KIỆN TUYỂN
+  Số lượng : 10 Nam
+ Chỉ lấy đi mới
+ Chiều cao : 1m60
+ Cân nặng : 50kg
+ Tuổi 20 – 30 tuổi
 
III. NỘI DUNG CÔNG VIỆC
+  Nội dung công việc 管理CNC機台、中小型沖壓機台與robot 機器手臂焊接生產設備運作
Thao tác máy CNC, máy đục lỗ, hàn xì tay robot, vận hành các máy móc thiết bị sản xuất
+  Lương cơ bản : 22000 Đài tệ
–  Có tăng ca, tăng ca theo sắp xếp nhà máy(tăng ca 3-4h/ngày)
–  Cung cấp chỗ ở, trừ 1500 đài tệ/ tháng,3 bữa trong ngày công nhân tự lo
Tiền xe đạp 2700 Đài tệ, đạp xe đến xưởng mất 10p
IV. LỊCH THI TUYỂN
Hình thức thi tuyển : Gửi form

Tin Liên Quan