Cao Hùng:Tuyển 15 nam, 15 nữ sản xuất bóng golf, NM Cự Minh, đang tiếp nhận form

1. NỘI DUNG TUYỂN DỤNG

+  Tên chủ sử dụng : CỰ MINH
MS : 374041cv
+  Địa chỉ Nhà máy Cao Hùng


2. ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG
15 nam / 15 nữ

Nam cao 165

Nữ cao 150 trở lên

Lấy cả đài loan về rồi
+  Tuổi : tuổi từ 18- 35
Nội dung công việc : Sản phẩm sản xuất : Bóng golf
Công việc chủ yếu: đánh bóng, gia công, hoàn thiện…”
Thời hạn HĐ: 3 năm

3. CHẾ ĐỘ PHÚC LỢI – LƯƠNG THƯỞNG
Làm thêm: 2-4h/ngày . Công ty làm 2 ca
Ăn, ở: Trừ theo quy định của công ty 2000 Đài tệ/tháng
Tổng thu nhập DK: Lương cơ bản 22000 đài tệ .

4. THỜI GIAN DỰ KIẾN
Hình thức tuyển: Lao động đã đi qua Đài Loan thì phỏng vấn skype trước , còn lao động mới thì gửi form
Thời gian triển khai: Đang tiếp nhận form

Tin Liên Quan