Tuyển 10 Nam xkld Đài Loan thao tác máy CNC Công Ty Hồng Kỳ

1/ THÔNG TIN NHÀ MÁY Ms: 535754cv

 

Nhà máy Công ty HHCP công nghiệp Hồng Kỳ.

Địa điểm : Huyện GIA NGHĨA – ĐÀI TRUNG
嘉義縣鹿草鄉後堀村 16 鄰後堀 128 號之 1 附

Mô tả công việc Thao tác máy tác CNC, tiện truyền thống, đóng gói, mài, vận chuyển hàng, vệ sinh nhà xưởng

Sản phẩm : Máy bơm, Mô tơ.

 

2. YÊU CẦU TUYỂN DỤNG

 

Số lượng 10 Nam.

Không lấy lao động đã đi qua đài loan
Chiều cao 165 trở lên Cân nặng 50~60kg
Tuổi 24-32 tuổi .

Học lực Không yêu cầu

Hiện đã có 125 lao động Việt Nam

Mô tả công việc Thao tác máy tác CNC, tiện truyền thống, đóng gói, mài, vận chuyển hàng, vệ sinh nhà xưởng

 

 

Số giờ tăng ca 100 tiếng/tháng trở lên .Nhà máy sẽ tạo điều kiện cho ld tăng ca theo sức khoẻ của người ld.
Chế độ luân ca Luân ca ngày đêm

 

3. CHẾ ĐỘ LƯƠNG THƯỞNG

Mức lương cơ bản 22.000NT/tháng. Thu nhập thực tế trên 4 vạn.

 

4. HÌNH THỨC THI TUYỂN

Gửi form kèm ảnh toàn thân và đăng ký kết hôn

Tin Liên Quan