TUYỂN 9 NỮA XKLD ĐÀI LOAN LÀM SẢN PHẨM ĐIỆN TỬ NM CÔNG ĐẮC ĐANG NHÂN FORM

I. THÔNG TIN ĐƠN HÀNG

Đơn hàng: Nhà máy Công Đắc

功得(五股)電子工業股份有限公司

– Địa chỉ làm việc: Ngũ Cổ – Tân Bắc – Đài Bắc 新北市五股區五權五路26號

– Thời hạn hợp đồng: 03 năm

– Nội dung công việc: làm các sản phẩm điện tử, đứng máy thao tác, kiểm tra hàng, đóng gói, chạy phim, lắp ráp linh kiện theo dây truyền,

 

II. NỘI DUNG  TUYỂN DỤNG

CÔNG XƯỞNG LÀM 2 CA, YÊU CẦU LAO ĐỘNG PHẢI PHỐI HỢP

– Số lượng nhập cảnh: 09 nữ mới hoặc đi về rồi, tuổi từ 32 trở xuống, tốt nghiệp cấp 3 trở lên,

KHÔNG ĐƯỢC THUẬN TAY TRÁI,

không có mồ hôi tay, không cận thị, trừ ăn ở 2.500 tệ chủ cung cấp 1 bữa

 

 

III. CHẾ ĐỘ LƯƠNG THƯỞNG

– Lương cơ bản: 23,800 đài tệ + tiền làm thêm (TĂNG CA KHOẢNG 2-3H/NGÀY)

– Yêu cầu tuyển chọn: nữ mới hoặc đi về rồi

 

 

IV/ THỜI GIAN TUYỂN DỤNG

– Hình thức tuyển: gửi form và làm toán

 

 

Tin Liên Quan