TUYỂN 20 NAM XKLD ĐÀI LOAN SX THIẾT BỊ SẮT THÉP NHÀ MÁY VŨ CẦU GỬI FORM

I. THÔNG TIN ĐƠN HÀNG

NHÀ MÁY : VŨ CẦU
ĐỊA CHỈ: LÂM KHẨU – TÂN BẮC
宇球~林口廠:林口區太平里25之6號

NHÀ MÁY SẢN XUẤT SẢN PHẨM NGŨ KIM, SẮT THÉP

II. NỘI DUNG  TUYỂN DỤNG

SỐ LƯỢNG: 20 NAM
YÊU CẦU: CAO 160, ĐỘ TUỔI 23-37, ĐI VỀ RỒI VÀ CHƯA ĐI ĐỀU ĐƯỢC
NHÀ MÁY SẢN XUẤT SẢN PHẨM NGŨ KIM, SẮT THÉP

 

III. CHẾ ĐỘ LƯƠNG THƯỞNG

Thu nhập bình quân 23.800NT$ + Tăng ca khoảng 2-3h/ngày :

CÔNG VIỆC: THAO TÁC MÁY CƠ KHÍ, HÀN, MÀI, SƠN….
HIỆN TẠI NHÀ MÁY LÀM THÊM BÌNH QUÂN 3-4 TIẾNG/ NGÀY
HÌNH THỨC TUYỂN: GỬI PHOM

Tin Liên Quan