TUYỂN 20 NAM NỮ XKLD ĐÀI LOAN SX MÀN HÌNH LINH KIỆN NM THẦN CƠ ĐANG TIẾP NHẬN FORM

I NỘI DUNG TUYỂN DỤNG

THẦN CƠ – ĐÀO VIÊN 神基科技股份有限公司
ĐỊA CHỈ: KHU QUY SƠN, THÀNH PHỐ ĐÀO VIÊN
桃園市龜山區文化里文化二路202號

Sản phẩm của công ty: máy tính ( màn hình, linh kiện, ….), ngoài ra còn rất nhiều sản phẩm khác

 

2. ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG

CẦN 10 nam + 10 nữ

Sản phẩm của công ty: máy tính ( màn hình, linh kiện, ….), ngoài ra còn rất nhiều sản phẩm khác
Nội dung công việc chủ yếu: lắp ráp, đóng gói các công việc khác theo sự phân công của chủ quản, kiểm hàng, thao tác máy móc, máy tiện, thao tác máy CNC, gấp biểu đồ, cắt bavia, đánh bóng

Yêu cầu: học lực cấp 3 trở lên, tuổi 18~35, cao nặng tương đối nam >160 cm ), ngoan, tích cực, chủ động trong công việc.

Ưu tiên có kinh nghiệm công xưởng lắp ráp, lấy cả đi mới và đi về rồi , có bộ phận thao tác CNC nên yêu cầu có kinh nghiệm hoặc chuyền ngành cơ khí liên quan.

 

3. CHẾ ĐỘ PHÚC LỢI – LƯƠNG THƯỞNG

Lương cơ bản: 23.800 đài tệ / tháng + TĂNG CA NHIỀU
Ca làm: điều chỉnh theo công việc
Ăn ở: trừ 2500 đài tệ / tháng

 

IV/ HÌNH THỨC THI TUYỂN 

5. Hình thức tuyển chọn :

+ ĐANG NHẬN FORM

Tin Liên Quan