TUYỂN 15 NAM NỮ LÀM LINH KIÊN ĐIỆN TỬ TẠI ĐÀI LOAN NM MAO ĐÍCH GỬI FORM

Nhà máy:MAO ĐÍCH茂迪股份有限公司
Motech Industries, Inc.
– Địa điểm:ĐÀI NAM
台南市新市區大順九路3號
No.2, Dashun 9th Rd., Xinshi Dist., Tainan City 744, Taiwan (R.O.C.)

– Nội dung công việc: thao tác máy,lắp ráp, đóng gói ( kiểm hàng)
– Thời hạn:03 năm

 

II. NỘI DUNG  TUYỂN DỤNG

– Số Lượng: 15
Chiều cao Không hạn chế
Tuổi: 20-35
– Ưu tiên lđ có kinh nghiệm điện tử
– Ưu tiên lđ đi liên cảnh về
– Sản phẩm chủ yếu: pin năng lượng mặt trời
– Nội dung công việc: thao tác máy,lắp ráp, đóng gói ( kiểm hàng)

 

III. CHẾ ĐỘ LƯƠNG THƯỞNG

Lương cơ bản: 23.800 đài tệ

– Số giờ tăng ca: Tăng ca trung bình 2h
– Phí ăn ở: Trừ 2500 nt/tháng
– Ms : 454450cv
Phí xc cộng 500 cọc 300vv

 

IV/ THỜI GIAN TUYỂN DỤNG

– phỏng vấn skype GỬI FORM

Tin Liên Quan