TUYỂN 20 NAM XKLD ĐÀI LOAN LÀM ĐỘT DẬP NM HÂN MỸ ĐANG TIẾP NHẬN FORM

1. NỘI DUNG TUYỂN DỤNG

HÂN MỸ – Nam Đầu Đài Trung
南投縣南投市南崗工業區自強一路10號

công việc thao tác máy đột dập, máy tiện, làm mộc, phun sơn

 

2. ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG

CẦN 20 NAM
Lấy cả đi mới và đi về rồi
Tuổi từ 20~35
Cao 160 trở lên
công việc thao tác máy đột dập, máy tiện, làm mộc, phun sơn
Yêu cầu lao động chăm chỉ phối hợp làm các công việc trong xưởng
Mỗi tháng trừ 2000 đai tệ phí ăn ở

 

 

3. CHẾ ĐỘ PHÚC LỢI – LƯƠNG THƯỞNG

** Quyền lợi:
– Lương cơ bản 23.800

Trừ phí tiết kiệm mỗi tháng 2000 đài tệ
Tăng ca 80 tiếng

 

IV/ HÌNH THỨC THI TUYỂN 

– Đang nhận form

Tin Liên Quan