Đơn hàng

Tuyển 18 nữ lao động Đài Loan làm bánh bao NM Đỉnh Thái Phong, GỬI FORM

Tuyển 18 nữ lao động Đài Loan làm bánh bao NM Đỉnh Thái Phong, GỬI FORM

Tuyển 12 nam làm việc Đài Loan làm điện tử NM An Khả, GỬI FORM

Tuyển 12 nam làm việc Đài Loan làm điện tử NM An Khả, GỬI FORM

Tuyển 21 nam lao động Đài Loan làm kính máy bay NM Tín Đức, GỬI FORM

Tuyển 21 nam lao động Đài Loan làm kính máy bay NM Tín Đức, GỬI FORM

Tuyển 5 nam lao động Đài Loan in hoa trên vải Hòa Hữu, GỬI FORM

Tuyển 5 nam lao động Đài Loan in hoa trên vải Hòa Hữu, GỬI FORM

Tuyển 20 nam, 10 nữ xuất khẩu Đài Loan chế biến đồ ăn Thống Tiên, GỬI FORM

Tuyển 20 nam, 10 nữ xuất khẩu Đài Loan chế biến đồ ăn Thống Tiên, GỬI FORM

Tuyển 19 nữ xkld Đài Loan sx dây SMT Sưởng Hanh, Gửi form

Tuyển 19 nữ xkld Đài Loan sx dây SMT Sưởng Hanh, Gửi form

Tuyển 23 nữ lao động Đài Loan sx pin NM Lục Trào, Đang nhận form

Tuyển 23 nữ lao động Đài Loan sx pin NM Lục Trào, Đang nhận form

Tuyển 9 nam xkld Đài Loan sx điện cơ NM Sỹ Lâm, GỬI FORM

Tuyển 9 nam xkld Đài Loan sx điện cơ NM Sỹ Lâm, GỬI FORM

Tuyển 13 nữ làm việc Đài Loan sx gương hậu Ký Minh, Gửi form

Tuyển 13 nữ làm việc Đài Loan sx gương hậu Ký Minh, Gửi form

Tuyển 35 nam, 20 nữ làm việc Đài Loan điện tử NM Tinh Nguyên, ĐANG NHẬN FORM

Tuyển 35 nam, 20 nữ làm việc Đài Loan điện tử NM Tinh Nguyên, ĐANG NHẬN FORM

Tuyển 15 nữ 10 nam xkld Ddài Loan sx thiết bị y tế Vĩnh Khang, GỬI FORM

Tuyển 15 nữ 10 nam xkld Ddài Loan sx thiết bị y tế Vĩnh Khang, GỬI FORM

Tuyển 10 nam nữ xuất khẩu Đài Loan linh kiện quạt, lưới NM Thanh Triển, GỬI FORM

Tuyển 10 nam nữ xuất khẩu Đài Loan linh kiện quạt, lưới NM Thanh Triển, GỬI FORM

Tuyển 7 nam 8 nữ làm việc Đài Loan làm xe đạp NM UE YAO, GỬI FORM

Tuyển 7 nam 8 nữ làm việc Đài Loan làm xe đạp NM UE YAO, GỬI FORM

Tuyển 50 nữ làm việc Đài Loan sx dây điện ô tô Bình Đông, GỬI FORM

Tuyển 50 nữ làm việc Đài Loan sx dây điện ô tô Bình Đông, GỬI FORM

Tuyển 15 nam đi Đài Loan gia công máy CNC Á Uy, GỬI FORM

Tuyển 15 nam đi Đài Loan gia công máy CNC Á Uy, GỬI FORM

Tuyển 26 nữ, 8 nam lao động Đài Loan làm linh kiện ô tô Hoàng Điền, GỬI FORM

Tuyển 26 nữ, 8 nam lao động Đài Loan làm linh kiện ô tô Hoàng Điền, GỬI FORM

Tuyển 10 nam xkld Đài Loan cơ khí Thành Đại, GỬI FORM

Tuyển 10 nam xkld Đài Loan cơ khí Thành Đại, GỬI FORM

Tuyển 25 nữ làm việc Đài Loan sx kính phân cực ở Lực Đắc, GỬI FORM

Tuyển 25 nữ làm việc Đài Loan sx kính phân cực ở Lực Đắc, GỬI FORM

Tuyển 10 nam làm việc Đài Loan sản xuất Natri nhà máy Hiệp Minh, GỬI FORM

Tuyển 10 nam làm việc Đài Loan sản xuất Natri nhà máy Hiệp Minh, GỬI FORM

Đài Trung:Tuyển 150 lao động làm điện tử NM Diệu Hoa, đang tiếp nhận form

Đài Trung:Tuyển 150 lao động làm điện tử NM Diệu Hoa, đang tiếp nhận form

Tuyển 18 nữ xkld Đài Loan làm camera Đại Bằng, GỬI FORM

Tuyển 18 nữ xkld Đài Loan làm camera Đại Bằng, GỬI FORM

Tuyển 10 nữ làm việc Đài Loan linh kiện điện tử NM Nghi Huy, GỬI FORM

Tuyển 10 nữ làm việc Đài Loan linh kiện điện tử NM Nghi Huy, GỬI FORM

Tuyển 10 Nữ 3 Nam lao động Đài Loan dệt nhuộm Đài Nguyên, đang nhận form

Tuyển 10 Nữ 3 Nam lao động Đài Loan dệt nhuộm Đài Nguyên, đang nhận form

Đài Trung:Tuyển 30 lao động sx linh kiện ô tô Cao Phong Hòa Đại, GỬI FORM

Đài Trung:Tuyển 30 lao động sx linh kiện ô tô Cao Phong Hòa Đại, GỬI FORM

Tuyển 10 nam 10 nữ đi Đài Loan làm bánh Quốc Phong, GỬI FORM

Tuyển 10 nam 10 nữ đi Đài Loan làm bánh Quốc Phong, GỬI FORM

Đài Bắc:Tuyển 50 nữ làm điện tử NM Nhân Bảo, GỬI FORM

Đài Bắc:Tuyển 50 nữ làm điện tử NM Nhân Bảo, GỬI FORM

Đài Trung:Tuyển 14 nữ làm thiết bị y tế Hoa Quảng, GỬI FORM

Đài Trung:Tuyển 14 nữ làm thiết bị y tế Hoa Quảng, GỬI FORM

Đài Trung: Tuyển 10 nam nữ lao động Đài Loan đóng gói Kim Khẩu Hương, Đang nhận form

Đài Trung: Tuyển 10 nam nữ lao động Đài Loan đóng gói Kim Khẩu Hương, Đang nhận form

Đài Bắc:Tuyển 17 nam 8 nữ xkld Đài Loan điện tử Trung Tinh, GỬI FORM

Đài Bắc:Tuyển 17 nam 8 nữ xkld Đài Loan điện tử Trung Tinh, GỬI FORM

Đài Bắc: Tuyển 40 nữ làm điện tử tại NM Kinh Nguyên, GỬI FORM

Đài Bắc: Tuyển 40 nữ làm điện tử tại NM Kinh Nguyên, GỬI FORM

ĐÀI BẮC:TUYỂN 15 NAM 15 NỮ XUẤT KHẨU ĐÀI LOAN VĂN PHÒNG PHẨM NM LỢI BÁCH ĐẠI, GỬI FORM

ĐÀI BẮC:TUYỂN 15 NAM 15 NỮ XUẤT KHẨU ĐÀI LOAN VĂN PHÒNG PHẨM NM LỢI BÁCH ĐẠI, GỬI FORM

Đài Bắc:Tuyển 50 nữ 50 nam điện tử NM Kim Tượng, đang tiếp nhận form

Đài Bắc:Tuyển 50 nữ 50 nam điện tử NM Kim Tượng, đang tiếp nhận form

Cao Hùng:Tuyển 12 nam lao động Đài Loan làm hàn  NM Dịch Hồng, Đang nhận form

Cao Hùng:Tuyển 12 nam lao động Đài Loan làm hàn  NM Dịch Hồng, Đang nhận form

Đài Bắc:Tuyển 25 nam đi Đài Loan sản xuất thanh trượt lò vi sóng Nam Tuấn, Đang nhận form

Đài Bắc:Tuyển 25 nam đi Đài Loan sản xuất thanh trượt lò vi sóng Nam Tuấn, Đang nhận form

Đài Bắc:Tuyển 15 nam đi Đài Loan chế biến đậu phụ Mỹ Phúc Long, Đang nhận form

Đài Bắc:Tuyển 15 nam đi Đài Loan chế biến đậu phụ Mỹ Phúc Long, Đang nhận form

Đài Trung:Tuyển 12 nữ xkld Đài Loan điện tử NM Ngọc Khải, Đang nhận form

Đài Trung:Tuyển 12 nữ xkld Đài Loan điện tử NM Ngọc Khải, Đang nhận form

TUYỂN 40 NỮ, 40 NỮ TẠI NM DỆT ĐÀI NAM, ĐANG NHẬN FORM

TUYỂN 40 NỮ, 40 NỮ TẠI NM DỆT ĐÀI NAM, ĐANG NHẬN FORM

Đài Bắc:Tuyển 50 nam nữ sx pin NM Thăng Dương, GỬI FORM

Đài Bắc:Tuyển 50 nam nữ sx pin NM Thăng Dương, GỬI FORM

Đài Bắc:Tuyển 15 nữ làm điện tử NM Nghiên Đằng, Đang nhận form

Đài Bắc:Tuyển 15 nữ làm điện tử NM Nghiên Đằng, Đang nhận form

Đài Bắc: Tuyển 45 nam, 25 nữ làm dệt tại NM Viễn Đông, Đang nhận form

Đài Bắc: Tuyển 45 nam, 25 nữ làm dệt tại NM Viễn Đông, Đang nhận form

Đài Trung:Tuyển 10 nam bình nén khí NGUYÊN LINH (MOSA), Đang nhận form

Đài Trung:Tuyển 10 nam bình nén khí NGUYÊN LINH (MOSA), Đang nhận form

Đài Bắc:Tuyển 15 nữ, 5 nam làm bánh bao NM Phúc Viên Hiệu, Đang nhận form

Đài Bắc:Tuyển 15 nữ, 5 nam làm bánh bao NM Phúc Viên Hiệu, Đang nhận form

Đài Bắc:Tuyển 8 nữ điện tử NM Anh Mão, Đang nhận form

Đài Bắc:Tuyển 8 nữ điện tử NM Anh Mão, Đang nhận form

Đài Bắc:Tuyển 9 nam làm điện tử tại NM Hoa Hữu, Đang nhận form

Đài Bắc:Tuyển 9 nam làm điện tử tại NM Hoa Hữu, Đang nhận form

Đài Bắc:Tuyển 45 nam và 25 nữ làm dệt, NM Viễn Đông, Đang nhận form

Đài Bắc:Tuyển 45 nam và 25 nữ làm dệt, NM Viễn Đông, Đang nhận form

Đài Bắc:Tuyển 10 nam, 10 nữ làm điện tử Lực Đắc, PV Skype

Đài Bắc:Tuyển 10 nam, 10 nữ làm điện tử Lực Đắc, PV Skype

Đài Bắc:Tuyển 100 nữ sản xuất Kính áp tròng NM Tinh Hoa, Đang nhận form

Đài Bắc:Tuyển 100 nữ sản xuất Kính áp tròng NM Tinh Hoa, Đang nhận form

Đài Nam:Tuyển 40 nam nữ làm sản xuất ốc vít, NM Tam Tinh, Đang tiếp nhận form

Đài Nam:Tuyển 40 nam nữ làm sản xuất ốc vít, NM Tam Tinh, Đang tiếp nhận form

Đài Bắc:Tuyển 15 nam làm linh kiện ô tô tại NM Hùng Thánh, Gửi form

Đài Bắc:Tuyển 15 nam làm linh kiện ô tô tại NM Hùng Thánh, Gửi form

Đài Bắc:Tuyển 14 nữ làm ốc vít ở NM Chấn Khải, PV qua Skype

Đài Bắc:Tuyển 14 nữ làm ốc vít ở NM Chấn Khải, PV qua Skype

Đài Bắc:Tuyển 20 nam 15 nữ mạ điện NM Nhã Thuần, đang tiếp nhận form

Đài Bắc:Tuyển 20 nam 15 nữ mạ điện NM Nhã Thuần, đang tiếp nhận form

Cao Hùng + Đài Nam:Tuyển 25 nam sx màn hình NM Hoa Hồng, đang tiếp nhận form

Cao Hùng + Đài Nam:Tuyển 25 nam sx màn hình NM Hoa Hồng, đang tiếp nhận form

Cao Hùng:Tuyển 10 nam thao tác máy CNC NM Phú Duy, đang nhận form

Cao Hùng:Tuyển 10 nam thao tác máy CNC NM Phú Duy, đang nhận form

Đài Nam:Tuyển 15 nữ làm linh kiện ô tô NM Phúc Thượng, Đang tiếp nhận form

Đài Nam:Tuyển 15 nữ làm linh kiện ô tô NM Phúc Thượng, Đang tiếp nhận form

Đài Trung:Tuyển 10 nữ làm điện tử NM Quang Diệu, Đang tiếp nhận form

Đài Trung:Tuyển 10 nữ làm điện tử NM Quang Diệu, Đang tiếp nhận form

Tuyển du học sinh sang Đài Loan

Tuyển du học sinh sang Đài Loan

Tuyển Hộ Lý Đài Loan

Tuyển Hộ Lý Đài Loan

Cao Hùng:Tuyển 30 nữ 30 nam làm cơm hộp Ngọc Uy, đang tiếp nhận form

Cao Hùng:Tuyển 30 nữ 30 nam làm cơm hộp Ngọc Uy, đang tiếp nhận form

Đài Trung:Tuyển 10 nam hàn NM Trung Oánh, Đang tiếp nhận form

Đài Trung:Tuyển 10 nam hàn NM Trung Oánh, Đang tiếp nhận form

Đài Nam:Tuyển 20 nam linh kiện ô tô NM Đông Dương, đang tiếp nhận form

Đài Nam:Tuyển 20 nam linh kiện ô tô NM Đông Dương, đang tiếp nhận form

Đài Nam:Tuyển 8 nam7 nữ làm thực phẩm NM Giai Tương, Đang tiếp nhận form

Đài Nam:Tuyển 8 nam7 nữ làm thực phẩm NM Giai Tương, Đang tiếp nhận form

Đài Bắc:Tuyển 35 nữ làm điện tử Đài Đạt, đang tiếp nhận form

Đài Bắc:Tuyển 35 nữ làm điện tử Đài Đạt, đang tiếp nhận form

Đài Bắc:Tuyển 10 nam 10 nữ làm thực phẩm NM Tân Đông Dương, đang tiếp nhận form

Đài Bắc:Tuyển 10 nam 10 nữ làm thực phẩm NM Tân Đông Dương, đang tiếp nhận form

Cao Hùng:Tuyển 15 nam, 15 nữ sản xuất bóng golf, NM Cự Minh, đang tiếp nhận form

Cao Hùng:Tuyển 15 nam, 15 nữ sản xuất bóng golf, NM Cự Minh, đang tiếp nhận form

Đài Trung:TUYỂN 20 NAM, 30 NỮ LÀM ĐIỆN TỬ NM CALIN – ĐANG TIẾP NHẬN FORM

Đài Trung:TUYỂN 20 NAM, 30 NỮ LÀM ĐIỆN TỬ NM CALIN – ĐANG TIẾP NHẬN FORM

Tuyển số lượng lớn giúp việc Đài Loan

Tuyển số lượng lớn giúp việc Đài Loan

Cao Hùng:Tuyển 7 nam làm gậy gold NM Phục Thịnh, đang tiếp nhận form

Cao Hùng:Tuyển 7 nam làm gậy gold NM Phục Thịnh, đang tiếp nhận form

Đài Bắc:Tuyển 70 nam làm săm lốp NM NAN KANG, đang tiếp nhận form

Đài Bắc:Tuyển 70 nam làm săm lốp NM NAN KANG, đang tiếp nhận form

Đài Trung:Tuyển 15 nữ, 7 nam làm gioăng ô tô NM Mậu Thuận – Đang tiếp nhận form

Đài Trung:Tuyển 15 nữ, 7 nam làm gioăng ô tô NM Mậu Thuận – Đang tiếp nhận form

Trang 3 trên 3123