Đài Bắc:Tuyển 50 nữ 50 nam điện tử NM Kim Tượng, đang tiếp nhận form

1. NỘI DUNG TUYỂN DỤNG

Tên công ty : CÔNG TY ĐIỆN TỬ KIM TƯỢNG
Địa điểm: Đào Viên, Đài Bắc

2. ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG
– Loại công việc: điện tử
– Yêu cầu tuyển chọn:
Số lượng cần tuyển : 50 nữ và 50 nam

+  Chiều cao: 165 cm đối với Nam và 155cm đối với nữ
+  Độ tuổi : 18 – 30
+  Trình độ ngoại ngữ: Giao tiếp tiếng trung cơ bản. ( sẽ được đào tạo, ưu tiêng biết tiếng Anh )
+  Yêu cầu khác: Không xăm trổ, ý thức tốt, không hút thuốc, không uống rượu, không mù mầu, không có tiền sử bệnh tật, không dị tật.
Công việc, kiểm tra sản phẩm, đóng gói,….

3. CHẾ ĐỘ PHÚC LỢI – LƯƠNG THƯỞNG
+  Lương cơ bản: 27.470 NT$/ tháng
+  Tháng lĩnh lương 2 lần vào ngày 9 và 24 hàng tháng
+  Nhà máy làm 02 ca, ca đêm tính 3,5 tiếng tăng ca
+  Ca ngày tính 3 tiếng.
Tháng nghỉ 4 ngày ( không quy định t7,cn )
+  Kí túc xá trong công ty, đi lại thoải mái ,
có căng tin dưới cổng
+  Tiền tiết kiệm : Không trừ
+  Không bị trừ tiền môi giới hàng tháng.

4. THỜI GIAN DỰ KIẾN
+  Thi tuyển trực tiếp : Đang nhận form

Tin Liên Quan