Đài Bắc:Tuyển 10 nam, 10 nữ làm điện tử Lực Đắc, PV Skype

#ĐƠN_HÀNG_TUYỂN_CẢ_NAM_NỮ_LÀM_ĐÀI_BẮC

Tuyển 10 nam, 10 nữ –  PV Skype

Lấy cả lao động đi mới và đi về rồi

Tên nhà máy: Công ty điện lực quang điện Lực Đắc

Địa điểm: Số 62, Phố Cam Túc Tam, Khu Trung Lịch, Đài Viên, Đài Bắc

Chiều cao: nam 1m60 trở lên, Nữ 1m55 trở lên, Tuổi: 20-30

Nội dung công việc: thao tác, sắp xếp, vận chuyển, đóng gói sản phẩm điện tử và các công việc trong phân xưởng

Tăng ca: 3h/ngày – Hợp đồng: 3 năm

Ăn ở trừ 2500 đài tệ

Có hỗ trợ vay vốn 2000USD

ms 455350cv

Tin Liên Quan