TUYỂN 10 NAM XKDL ĐÀI LOAN SX CUNG TÊN THỂ THAO NM BẢO LIÊN ĐANG NHẬN FORM

I. THÔNG TIN ĐƠN HÀNG MS 455550CV

Nhà máy  Công ty HHCP xí nghiệp Bảo Liên 雇主名稱 保聯企業股份有限公司
Địa điểm地點 台中市豐原區豐勢路2段484巷46弄17號 – số 17/46/484 đoạn 2 đường Phong Thế khu Phong Nguyên TP Đài Trung

– Mô tả công việc工作詳細內容 Đóng gói, lắp ráp, thao tác máy ( Sản phẩm cung tên ) .
Thời hạn hợp đồng合約期限 3 năm

 

II. NỘI DUNG  TUYỂN DỤNG

Số Lượng 人數 10 Giới Tính 性別 Nam
Chiều cao身高 165 trở lên Cân nặng體重 55 trở lên
Tuổi年齡 18~30
– Mô tả công việc工作詳細內容 Đóng gói, lắp ráp, thao tác máy ( Sản phẩm cung tên ) .
Số giờ tăng ca 加班/月 3 tiếng/ ngày (đơn hàng này thường lấy lao động chỉ định). Một tháng có 4 ngày nghỉ được làm thêm . best home record player

 

 

III. CHẾ ĐỘ LƯƠNG THƯỞNG

Mức lương trung bình
平均收入 23.100đài tệ + làm thêm
Phí ăn ở膳宿費 2.500 đài tệ
Hình thức tuyển chọn 挑選方式 ĐANG NHẬN FORM

Tin Liên Quan