Tuyển 15 nam đi Đài Loan gia công máy CNC Á Uy, GỬI FORM

亞崴機電股份有限公司

Công ty HHCP cơ điện Á Uy

嘉義縣 huyện Gia nghĩa- Đài Trung

SX: Gia công máy tổ hợp CNC

Số lượng tuyển: 15 nam

Yêu cầu cao 160 trở lên,tuổi từ 23-35 tuổi, kết hôn đều được

Lấy cả lao động mới và đi về rồi

Chỉ lấy lao động miền bắc

Yêu cầu kinh nghiệm: Có kinh nghiệm công xưởng, ưu tiên lao động có kinh nghiệm, phun sơn, cnc và lắp ráp

Nội dung công việc: Thao tác máy móc, lắp ráp máy móc, đóng gói vận chuyển và làm theo sự phân công của nhà máy

Lương cơ bản 22.000/tháng, tăng ca bình quân 80h/tháng, lương bình quân khoảng 3,5 vạn.

Yêu cầu lao động phải phối hợp tăng ca

Ăn ở trừ không trừ, chỉ trừ tiền điện nước, tăng ca cung cấp 2 bữa

 

Ms : 555350cv

HÌNH THỨC THI TUYỂN 

GỬI FORM

 

Tin Liên Quan