TUYỂN 70 NAM NỮ XKLD ĐÀI LOAN LÀM NÔNG NHIỆP TẠI ĐÀI LOAN TT

1/ THÔNG TIN NHÀ MÁY 

 

+ Tên chủ thầu: TỔNG HỘI NÔNG DÂN TÍN NGHĨA

+ Địa chỉ làm việc: Nam Đầu– Đài Trung – Đài Loan

+ Công việc: Làm việc trong các Trang chăn nuôi, Các Nông trường, Nuôi trồng, chắm sóc, chế biến Thực Phẩm….

Làm việc theo sự phận công của Tổng hội cho tùy từng Công việc cụ thể của mỗi xí nghiệp, Trang trại.

II. ĐIỀU KIỆN TUYỂN

+ Số lượng: 58 nam, 10 nữ.

+ Yêu cầu: LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG

+ Tuổi: 25 – 49. Không yêu cầu chi tiết về chiều cao. Khỏe mạnh, chăm chỉ, chịu khó. Ưu tiên những lao động có

kinh nghiệm làm trong các Trang trại trước đây. Có lấy lao động đi Đài Loan về rồi, có lấy hình săm, có lấy viêm gan B.

+ Nội dung công việc: Trồng trọt, Chăm sóc, Khai thác, Chế biến, Vận chuyển, Đóng gói các hàng hóa là sản phẩm

Nông nghiệp, Thực phẩm của Trang Trại, Xí nghiệp ( các sản phẩm như cà chua, cải bắp, mơ, ớt xanh, nho, chè..)

 

 

III. LƯƠNG VÀ CHẾ ĐỘ PHÚC LỢI

 

+ Lương cơ bản: 23.100 đài tệ

+ Tăng ca khoảng 2-3h, cần phối hợp tăng ca. Cách tính giờ tăng ca: 2h đầu là 260NT$, từ tiếng thứ 3 tính 160NT$.

Thứ 7 – CN tính 770NT$/ 8h, vượt quá số giờ quy định tính là tiền tăng ca riêng. Tính bình quân thu nhập 30.000-

36000NT$/ tháng.

+ Tổng hội cung cấp KTX, ăn ở hàng tháng

+ Phí Ăn ở : 2500 NT$, cung cấp các bữa ăn

 

4. HẠN NỘP HỒ SƠ

THI TUYỂN DỰ KIẾN: ĐANG NHẬN FORM

 

Tin Liên Quan