TUYỂN 10 NỮ XKLD ĐÀI LOAN LÀM CÔNG NHÂN MAY NM DUY ĐỒNG ĐANG NHẬN FORM

I. THÔNG TIN ĐƠN HÀNG

NHÀ MÁY SỬ MẠI NHĨ VÀ DUY ĐỒNG
3. Địa chỉ nhà máy : CHƯƠNG HÓA ĐÀI TRUNG
4. Đã có lao động Việt Nam tại nhà máy – Hiện tại đã có 20 người
5. Loại công việc: MAY MẶC
6. Thời hạn hợp đồng: 3 NĂM

 

II. NỘI DUNG  TUYỂN DỤNG

YÊU CẦU TUYỂN CHỌN:
1. Số lượng: 10 nữ
2. Độ tuổi: không giới hạn
3. Chiều cao: không giới hạn
5. Tình trạng hôn nhân: không yêu cầu
8. Kinh nghiệm làm việc: Biết may máy may bình thường, máy may đặc biệt, máy vắt sổ.
9. Không nhận lao động đi lại không

 

Không cận thị, mù màu, không nhuộm tóc, chỉ lấy lao động thuần phác, ngoan hiền, chịu vất vả
tăng ca : có tăng ca (tính theo sản phẩm)
Nội dung cv : may áo thành phẩm

 

III. CHẾ ĐỘ LƯƠNG THƯỞNG

1. Lương cơ bản: 23.100 NT$/tháng
2. Hình thức tuyển: tuyển phom
3. Số lượng lao động cần tiến cử:

 

IV/ THỜI GIAN TUYỂN DỤNG

ĐANG NHẬN FORM

Tin Liên Quan