TUYỂN 10 NAM XKLD ĐÀI LOAN SX LINH KIỆN XE ĐẠP NM PHẨM NHẠC ĐANG NHẬN FORM

I. THÔNG TIN ĐƠN HÀNG MS 455550CV

Nhà máy công ty hhcp khoa kỹ phẩm nhạc 雇主名稱 品岳科技股份有限公司

Địa điểm地點 台中市大甲區日南里工十路8號- số 8 đường công thập phố nhật nam khu đại giáp tp đài trung
Thời hạn hợp đồng合約期限 3 năm

Mô tả công việc工作詳細內容 Gia công linh kiện xe đạp và làm các công việc liên quan trong công xưởng.

 

II. NỘI DUNG  TUYỂN DỤNG

Số Lượng 人數 10

Giới Tính 性別 Nam
Chiều cao身高 160 trở lên

Cân nặng體重 55 trở lên
Tuổi年齡 20-35
Yêu Cầu Khác其他需求 – Không lấy lao động hình săm
Mô tả công việc工作詳細內容 Gia công linh kiện xe đạp và làm các công việc liên quan trong công xưởng.
Số giờ tăng ca 加班/月 3h/ ngày .
Mức lương trung bình

 

III. CHẾ ĐỘ LƯƠNG THƯỞNG

平均收入 23.100 đài tệ + làm thêm tăng ca 3-4h /ngày
Phí ăn ở 膳宿費 2.500 đài tệ

 

 

IV/ THỜI GIAN TUYỂN DỤNG

Hình thức tuyển chọn 挑選方式 ĐANG NHẬN FORM

Tin Liên Quan