TUYỂN 20 NAM XKLD ĐÀI LOAN LẮP KHUNG GIÁ GỬI FORM

1/ THÔNG TIN NHÀ MÁY  ms 404752cv

TÊN NHÀ MÁY : CÔNG XƯỞNG TRUNG KỲ

Địa chỉ : Vân Lâm Đài Trung Đài Loan

Mô tả công việc: sản xuất cơ khí, lắp đặt khung giá, lắp ráp, sơn sản phẩm. Dọn dẹp xưởng + tùy theo sự sắp xếp của chủ quản,

 

2. ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG

Số lượng : 20 người

Nam Tuổi 25 – 43.

Cao 165cm trở lên

Đi về rồi: lấy cả mới và đi về rồi

Thời gian hợp đồng: 3 năm (làm tốt được gia hạn)

 

 

3. CHẾ ĐỘ PHÚC LỢI

Lương cơ bản: 23.100 đài tệ

Tăng ca: tăng ca 4 ngày thứ 7. Thưởng chuyên cần 2000 tệ. Căn cứ vào biểu hiện làm việc và lượng công việc sẽ có thưởng thêm

Mô tả công việc: sản xuất cơ khí, lắp đặt khung giá, lắp ráp, sơn sản phẩm. Dọn dẹp xưởng + tùy theo sự sắp xếp của chủ quản,

Ăn ở: trừ 2500 tệ/tháng

 

4. HẠN NỘP HỒ SƠ

Hình thức phỏng vấn: gửi Form

 

Tin Liên Quan