TUYỂN 10 NAM NỮ XKLD ĐÀI LOAN LÀM ĐIỆN TỬ NM THÁI MINH ĐANG NHẬN FORM

I. THÔNG TIN ĐƠN HÀNG

ĐƠN HÀNG THÁI MINH

Địa điểm làm việc – Khu Đài Nam 台南市官田區工業南路37號

Công việc: Ngành nghề điện tử thao tác máy vận hành máy, kiểm tra đóng gói sản phẩm

Thời hạn hợp đồng合約期限 3 năm

 

II. NỘI DUNG  TUYỂN DỤNG

Cần 3 NAM, 7 NỮ
Tuổi 18-30,

Nam cao 165 trở lên,

Nữ cao 152 trở lên
Lấy cả mới và đi về rồi
Không lấy lao động bị mù màu
Công việc: Ngành nghề điện tử
Nam : Thao tác máy, cần phải đứng lâu khi làm việc
Nữ: lắp ráp gia công linh kiện điện tử, kiểm tra đóng gói, ngồi khi làm việc
Tăng ca bình quân ngày 2-4 tiếng

 

 

III. CHẾ ĐỘ LƯƠNG THƯỞNG

Mức lương 底薪 23.100 đài tệ/ tháng
Phí ăn ở膳宿費 Trừ 2.000 – 2500 đài tệ tiền ở, ăn tự túc

 

IV/ THỜI GIAN TUYỂN DỤNG

Hình thức: ĐANG NHẬN FORM

Tin Liên Quan