Đài Bắc:Tuyển 15 nữ làm điện tử NM Nghiên Đằng, Đang nhận form

#ĐĂNG_KÝ_NGAY_ĐƠN_HÀNG_NGHIÊN_ĐẰNG_TĂNG_CA_NHIỀU

Tuyển 15 nữ – Đang nhận form

Lấy cả đi mới và đi về rồi

Tên nhà máy (chủ):  Nghiên Đằng

Địa chỉ nhà máy: khu Ngũ Cổ – Tân Bắc

Độ tuổi: <30 tuổi: Chiều cao, cân nặng: Không yêu cầu

Mô tả công việc:  sản xuất linh kiện điện tử, đóng gói, lắp ráp, thao tác máy SMT, kiểm hàng, ….

Mức lương: 22.000 NT/tháng – Thời hạn hợp đồng:  3 năm

Thời gian làm việc: Luân ca, chia 3 ca cơ bản: Ca sáng 08h-17h, ca tối từ 17h30-20h30, ca đêm 00-8h sáng. Ngoài thời gian cơ bản này sẽ được tính làm thêm. Tăng ca: 80h/ tháng

Ăn ở: trừ 2500 NT$. Chủ cung cấp chỗ ở, tiền điện nước lao động tự chi trả, chủ hỗ trợ 1000 NT$ tiền ăn.

Ms : 535456cv

Tin Liên Quan