TUYỂN 80 NỮ XKLD ĐÀI LOAN LÀM ĐIỆN TỬ NM LĂNG SINH TT 26-2

I. THÔNG TIN ĐƠN HÀNG

NHÀ MÁY ĐIỆN TỬ LĂNG SINH
TÊN CÔNG TY: CÔNG TY HHCP ĐIỆN TỬ LĂNG SINH
Website: http://www.lingsen.com.tw/
Địa điểm: 台中市潭子區加工出口區南二路5-1
Số 5-1 Đường Nam Nhị, khu gia công xuất khẩu, Đàm tử, Tp. Đài Trung

 

II. NỘI DUNG  TUYỂN DỤNG

SỐ LƯỢNG: 80 NỮ
Cao 1m50 trở lên, 18-29 tuổi
Công nhân sang làm sản xuất bản mạch điện tử IC, đóng gói sản phẩm
Tăng ca bình quân 2-3h/ngày, yêu cầu luân ca

 

 

III. CHẾ ĐỘ LƯƠNG THƯỞNG

 

– Lương cơ bản: 23.800 đài tệ + tiền làm thêm giờ

(tăng ca bình quân khoảng 60-80h/tháng tùy tình hình đơn hàng)

 

IV/ THỜI GIAN TUYỂN DỤNG

Tuyển trực tiếp  26-2

Tin Liên Quan