Đài Bắc:Tuyển 45 nam và 25 nữ làm dệt, NM Viễn Đông, Đang nhận form

I THÔNG TIN ĐƠN HÀNG:

ms : 333540cv
Nhà máy dệt Viễn Đông
Địa chỉ: 桃園縣觀音鄉樹林村國建二路1號
Khóm Hương Lâm huyện Đào Viên, Đài Bắc

II TUYỂN DỤNG:

Số lượng: Lấy 45 Nam và 25 Nữ (lấy cả mới và đi về
Chiều cao: Nam cao 167

+  Nữ cao 154 cm
+  Tuổi 18- 35 tuổi

Làm việc tại Đài bắc
Nội dung công việc: CTY LÀM DỆT, CHỦ YẾU ĐỨNG MÁY DỆT.

III. NỘI DUNG CÔNG VIỆC VÀ NHÀ MÁY:

TĂNG CA: LÀM CỐ ĐỊNH 12H/NGÀY, TĂNG CA 3 TIẾNG.
KÝ TÚC XÁ Ở TRONG, ĐẦY ĐỦ TIỆN NGHI.

IV. LỊCH THI TUYỂN
Đang nhận form

Tin Liên Quan