Đài Bắc: Tuyển 45 nam, 25 nữ làm dệt tại NM Viễn Đông, Đang nhận form

Nhà máy DỆT Viễn Đông Tuyển
Địa chỉ: 桃園縣觀音鄉樹林村國建二路1號
Khóm hương lâm huyện Đào Viên
Trực tiếp ngày 15/10
Lấy 45 Nam và 25 Nữ


LẤY CẢ ĐI MỚI VÀ ĐI VỀ RỒI
YÊU CẦU: NAM 1M65 50KG, NỮ 1M53 45KG
TUỔI TỪ 18-35T
CÔNG VIỆC: CTY LÀM DỆT, CV CHỦ YẾU ĐỨNG MÁY DỆT.
TĂNG CA: LÀM CỐ ĐỊNH 12H/NGÀY, TĂNG CA 3 TIẾNG.
KÝ TÚC XÁ Ở TRONG, ĐẦY ĐỦ TIỆN NGHI.
NGÀY TUYỂN: ĐANG NHẬN FORM

Tin Liên Quan