TUYỂN 25 NỮ XKLD ĐÀI LOAN LÀM THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG NM CHÍNH VĂN GỬI FORM

1. Nhà máy: CHÍNH VĂN
2. Địa chỉ nhà máy: TÂN TRÚC
3. 新竹縣湖口鄉新竹工業區中華路15之1號
4. Đã có lao động Việt Nam tại nhà máy? CÓ

5. Loại công việc: điện tử ( thiết bị viễn thông)
II – YÊU CẦU TUYỂN CHỌN:
1. Số lượng: 25 NỮ
4. Độ tuổi: 20-30
5. Chiều cao: > 154cm
6. Cân nặng: phù hợp
11. Có nhận lao động đi lại không? CÓ
12. Yêu cầu khác: mắt 1.0

III – CHẾ ĐỘ DÀNH CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG
1. Lương cơ bản: 23,800NT$/tháng
2. Làm thêm: theo quy định
3. Chi phí ăn ở: 2000NT$ ( trợ cấp bữa trưa 15 tệ và bữa tối 50 tệ)
4. Tiết kiệm: không trừ
5. Thông tin khác: ký túc ngoài xưởng
IV – HÌNH THỨC TUYỂN
1. Hình thức tuyển: trực tiếp
2. Số lượng lao động cần tiến cử: > 60
3. Thời hạn tiến cử: chiều 23.3 chốt ds và tập trung. Sáng 24.3 tuyển sớm

Tin Liên Quan