TUYỂN 30 NAM XKLD ĐÀI LOAN LÀM CƠ KHÍ NM HHCP TRUYỀN ĐỘNG TOÀN CẦU GỬI FORM

I. THÔNG TIN ĐƠN HÀNG

#TĂNG_CA_MỆT_NGHỈ
CTY HHCP TRUYỀN ĐỘNG TOÀN CẦU  Ms : 404345cv
– địa chỉ: khu thụ lâm, tp tân bắc
– Cv: sản xuất thanh trượt tuyến tính, linh kiện cơ khí, thao tác các loại máy gia công cơ khí , kiểm hàng, đóng gói…

II. NỘI DUNG  TUYỂN DỤNG

Số lượng tuyển 30 Nam

Tuổi: 18-35, nam cao trên 165, cân nặng tương đối, có nhận lđ đi về rồi, có nhận lđ thuận tay trái

 

 

III. CHẾ ĐỘ LƯƠNG THƯỞNG

– Lương cơ bản: 23.800 đài tệ
– Ăn ở: 2.500/tháng
– Tiết kiệm: Tính theo quy đinh của đài loan
– Xưởng đã có llao động người việt nam

 

IV/ THỜI GIAN TUYỂN DỤNG

Đang nhận form

Tin Liên Quan