TUYỂN 12 NAM XKLD ĐÀI LOAN THAO TÁC MÁY DỆT NM HỒNG CHÂU TT. ĐANG NHẬN FORM

1/ THÔNG TIN NHÀ MÁY  MS: 535554CV

Tên nhà máy: HỒNG CHÂU

Địa chỉ: KHU QUY SƠN – ĐÀO VIÊN – ĐÀI BẮC
Thời hạn hợp đồng : 3 NĂM
Mô tả công việc: Vận hành và làm các công việc liên quan đến Dệt
Công việc: Thao tác máy dệt

 

 

2 – YÊU CẦU TUYỂN CHỌN

Số lượng: 12 nam

Độ tuổi: dưới 30 tuổi
Chiều cao: 165 cm trở lên

Cân nặng: 55 kg trở lên

 

 

 

 

3 – CHẾ ĐỘ DÀNH CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

1. Lương cơ bản: 22.000 NT$/tháng
2. Làm thêm: Tăng ca khoảng 2-4h/ ngày

Tùy thuộc vào tình hình đơn hàng, có thời điểm việc nhiều hơn, có thời điểm ít việc hơn)

3. Chi phí ăn ở: 2.500 NT$/tháng .

Chế độ ăn ở: Không trừ tiết kiệm, trừ ăn ở 2.500 Đài tệ

Thực trạng tăng ca: Nhà máy tăng ca tốt, thời lượng tăng ca giữa các bộ phận khác nhau và tùy thuộc vào từng loạt đơn hàng và tình hình kinh doanh.

 

4 – HÌNH THỨC TUYỂN

HÌNH THỨC TUYỂN: ĐANG NHẬN FORM

 

Tin Liên Quan