Tuyển 12 nam làm việc Đài Loan làm điện tử NM An Khả, GỬI FORM

1/ Thông tin đơn hàng Đài Loan

Nhà máy:An Khả

Địa điểm:  Xã Hồ Khẩu, Huyện Tân Trúc

Hợp đồng làm việc: 03 năm

2/ Yêu cầu tuyển

Số Lượng 12 Nam

Chiều cao: từ 165cm trở lên, Cân nặng: Không giới hạn,  Tuổi: 18~30

Học Lực: Học hết cấp 3 trở lên

Tình trạng hôn nhân: đã kết hôn

Ngoại ngữ : Tiếng Trung cơ bản

Yêu Cầu Khác:

-Không lấy lao động đi Đài Loan cận thị, mù màu

-Chỉ lấy lao động Đài Loan đi mới

-Không lấy xăm hình

Nội dung công việc: Thao tác máy, in, đóng gói các sản phẩm điện tử và các công việc liên quan khác trong xưởng

3/ Chế độ đãi ngộ

Số giờ tăng ca : Có tăng ca đều

Môi trường làm việc: tốt

Mức lương trung bình :  22000 đài tệ/tháng, chưa tính tăng ca làm thêm

Phí ăn ở膳宿費 2.500 đài tệ

4/ Lịch tuyển

GỬI FORM

Tin Liên Quan