Đài Bắc:Tuyển 100 nữ sản xuất Kính áp tròng NM Tinh Hoa, Đang nhận form

1. NỘI DUNG TUYỂN DỤNG

+ Tên nhà máy: Quang Học Tinh Hoa

+ Địa điểm: Đài Bắc

https://www.stshine.com.tw/
– Địa chỉ tiếng trung: 新北市汐止區大同路一段276號5樓

+ MS 404345cv

+Sản phẩm: Kính áp tròng.

Nội dung công việc: Thao tác máy sản xuất, lắp ráp, đóng gói, kiểm tra kết hợp vận chuyển sản phẩm

2. ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG

+ Số lượng:100 nữ

+ Độ tuổi: 20-35. Chiều cao: 1m50 trở lên, cân nặng: 42kg trở lên

Yêu cầu khác:

+ Nhanh nhẹn hoạt bát, phối hợp tăng ca vì tăng ca nhiều

+ Không hình xăm, không mồ hôi tay

+ Không nhận lao động cận thị

3. CHẾ ĐỘ PHÚC LỢI – LƯƠNG THƯỞNG

+ Lương cơ bản: 22000 Đài tệ/tháng  (Lương 3,4 vạn – trên 1000$/ tháng).

+ Làm thêm: Tăng ca nhiều, trung bình 3-4 tiếng, cần phối hợp tăng ca cả ngày nghỉ

+ Chi phí ăn ở trừ 2500 đài tệ theo quy định pháp luật

Thu nhập bình quân trừ hết rồi cầm tay từ 24000 -28000NT$

4. THỜI GIAN DỰ KIẾN

Đang nhận form

Tin Liên Quan